Tin nổi bật Tin nổi bật
  Hội diễn văn nghệ năm 2016 "Thành phố Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” (21/9/2016)
  Khối Dân - Chính - Đảng: Tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” cho hơn 1000 thiếu nhi (15/9/2016)
  Khối Dân – Chính Đảng: 07 đoàn viên, thanh niên được Thành Đoàn tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” năm 2016 (13/9/2016)
  Công trình thanh niên: Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân (12/9/2016)
  Chi bộ Đội Quản lý thị trường 2A: Kết nạp Đảng viên mới (12/9/2016)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng: Tổng kết chiến dịch tình nguyện hè năm 2016 (12/9/2016)
  Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng: Trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2/9/2016 (31/8/2016)
  Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân tại Long An (29/8/2016)
  Đoàn khối Dân – Chính – Đảng: 12 gương điển hình được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm Miền Đông Nam Bộ năm 2016 (29/8/2016)
  Đảng bộ Liên đoàn Lao động thành phố: Học tập, quán triệt Nghị quyết XII của Đảng (27/8/2016)

Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Chi bộ Quỹ Phát triển nhà ở: Một số giải pháp biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (5/9/2016)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Niềm tự hào của dân tộc Việt Nam (25/8/2016)
  Công tác tuyên giáo của Đảng – những câu chuyện bổ ích (21/7/2016)
  Nghĩ về vai trò của hệ thống tuyên giáo, báo chí trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin hiện nay (7/7/2016)
  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÍNH NHÂN VĂN TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT ĐẢNG (29/6/2016)
đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thực hiện mười trọng tâm công tác xây dựng Đảng hiện nay (23/5/2016)

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về công tác xây dựng Đảng khẳng định: Đảng ta đã kiên trì, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạt được những kết quả quan trọng.

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Khai mạc hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” của các đoàn thể khối Dân – Chính – Đảng (21/5/2016)
  Các đoàn thể Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (19/5/2016)
  Các đoàn thể cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (12/5/2016)
Hoạt động Hoạt động
Hội diễn văn nghệ năm 2016 "Thành phố Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” (21/9/2016)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Khối Dân – Chính Đảng: 07 đoàn viên, thanh niên được Thành Đoàn tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” năm 2016 (13/9/2016)
  Công trình thanh niên: Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân (12/9/2016)
  Đoàn khối Dân – Chính – Đảng: 12 gương điển hình được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm Miền Đông Nam Bộ năm 2016 (29/8/2016)
  Khối Dân - Chính - Đảng: Tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” cho hơn 1000 thiếu nhi (15/9/2016)
  Chi bộ Đội Quản lý thị trường 2A: Kết nạp Đảng viên mới (12/9/2016)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng: Tổng kết chiến dịch tình nguyện hè năm 2016 (12/9/2016)
  Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng: Trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2/9/2016 (31/8/2016)
thực hiện nghị quyết trung ương 4 thực hiện nghị quyết trung ương 4
Nhận diện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên (15/9/2015)

“Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” là khái niệm chỉ những hiện tượng, biểu hiện tiêu cực, không bình thường đã và đang diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Hiện tượng này có thể làm lung lay vị trí cầm quyền của Đảng, đe dọa đến sự tồn vong chế độ

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Nâng cao năng lực thực hành dân chủ của cán bộ, đảng viên (6/9/2015)
  Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đảng viên ở chi bộ trong giai đoạn hiện nay (25/8/2015)
  Phòng chống suy thoái đạo đức trong cán bộ, đảng viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh (14/8/2015)
  Học tập và làm theo Bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh (18/3/2015)


  


 

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video

liên kết liên kết
lượt truy cập lượt truy cập
01519673