Danh mục văn bản Danh mục văn bản

 


  

   


 
 
Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 25 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 2
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 05/2016/TT-BNV Thông tư 10/06/2016 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
2 828/QĐ-BHXH Quyết định 27/05/2016 Ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
3 47/2016/NĐ-CP Nghị định 26/05/2016 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
4 85/2015/QH13 Luật 20/04/2016 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
5 103/2016/QH13 Luật 05/04/2016 Luật báo chí 2016
6 09/2008/QH12 Luật 03/06/2008 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
7 44/2013/QH13 Luật Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí
8 39/2013/QH13 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng
9 04/2007/QH12 Luật Luật thuế thu nhập cá nhân
10 25/2008/QH12 Luật Luật bảo hiểm y tế
11 Hiến pháp 2013 Hiến pháp Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
12 15/2003/QH11 Luật Luật thi đua khen thưởng
13 22/2008/QH12 Luật Luật cán bộ, công chức
14 52/2014/QH13 Luật Luật hôn nhân và gia đình
15 10/2012/QH13 Luật Bộ Luật lao động
16 60/2014/QH13 Luật Luật hộ tịch
17 58/2010/QH12 Luật Luật Viên chức
18 45/2013/QH13 Luật Luật đất đai
19 15/2012/QH13 Luật Luật xử lý vi phạm hành chính
20 58/2014/QH13 Luật Luật bảo hiểm xã hội
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 25 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 2
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng (30/12/2021)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng (27/12/2021)
  Ngời sáng tinh thần trọng dụng nhân tài của Bác Hồ kính yêu (27/12/2021)
  Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (27/12/2021)
  Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thông tin thời sự quý IV/2021 (23/12/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video