Tin nổi bật Tin nổi bật
  Thực chất học thuyết phản kháng phi bạo lực - cơ sở lý luận của “cách mạng màu” (21/11/2022)
  Đừng để bị cuốn theo chiêu trò “lắc thuyền tạo sóng” (7/11/2022)
  Quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hóa con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (3/11/2022)
  Chân lý Cách mạng Tháng Mười (26/10/2022)
  Các cơ quan báo chí, xuất bản trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (21/10/2022)
  Nhận diện và đấu tranh chống âm mưu tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin (17/10/2022)
  Bản lĩnh vững vàng trước thông tin xuyên tạc (15/10/2022)
  Vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng (11/10/2022)
  Bảo vệ không gian mạng - yêu cầu cấp thiết (10/10/2022)
  Gốc rễ để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng (7/10/2022)

Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Cần nhận thức đúng chế độ dân chủ của xã hội ta ngày nay (28/11/2022)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Kết quả lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong văn nghệ sĩ tại Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng thành phố (24/9/2022)
  Kết quả lãnh đạo công tác phát triển đảng trong văn nghệ sĩ sĩ tại Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng thành phố (25/9/2022)
  Giải pháp bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú, đảng viên là văn nghệ sĩ trẻ (27/11/2022)
  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác phát triển đảng trong văn nghệ sĩ tại Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng thành phố (23/9/2022)
đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thực hiện mười trọng tâm công tác xây dựng Đảng hiện nay (23/5/2016)

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về công tác xây dựng Đảng khẳng định: Đảng ta đã kiên trì, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạt được những kết quả quan trọng.

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Khai mạc hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” của các đoàn thể khối Dân – Chính – Đảng (21/5/2016)
  Các đoàn thể Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (19/5/2016)
  Các đoàn thể cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (12/5/2016)
Hoạt động Hoạt động
Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP tuyên dương 133 tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2022 (13/10/2022)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Nhiều hoạt động và phúc lợi thiết thực dành cho thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (16/11/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  2 Chi bộ cơ sở Kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên công đoàn ưu tú (1/12/2022)
  120 cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước thành phố tích cực tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022 (9/11/2022)
  Sinh viên Lào, Campuchia tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao tại huyện Củ Chi (5/11/2022)
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG
Thực chất học thuyết phản kháng phi bạo lực - cơ sở lý luận của “cách mạng màu” (21/11/2022)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Đừng để bị cuốn theo chiêu trò “lắc thuyền tạo sóng” (7/11/2022)
  Chân lý Cách mạng Tháng Mười (26/10/2022)
  Các cơ quan báo chí, xuất bản trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (21/10/2022)
  Nhận diện và đấu tranh chống âm mưu tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin (17/10/2022)
  Bản lĩnh vững vàng trước thông tin xuyên tạc (15/10/2022)
  Vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng (11/10/2022)
  Bảo vệ không gian mạng - yêu cầu cấp thiết (10/10/2022)
  Gốc rễ để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng (7/10/2022)
  Không thể xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam (7/10/2022)
 

 


  

 

   


 
 
 
Video Video

liên kết liên kết
lượt truy cập lượt truy cập
15348473