Tin nổi bật Tin nổi bật
  Dấu hiệu của thông tin sai trái, xấu độc, thù địch (8/6/2022)
  “Tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin"- một quan điểm sai trái, xuyên tạc ​ (1/6/2022)
  Xuyên tạc lịch sử- một trong những thủ đoạn phá hoại về tư tưởng của các thế lực thù địch hiện nay (26/5/2022)
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (26/5/2022)
  Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (10/5/2022)
  Nội dung bài nói của đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt tại Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (5/5/2022)
  Trách nhiệm của đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (5/4/2022)
  Nhận diện, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội đoàn các cấp (30/3/2022)
  Luận điệu suy diễn, xuyên tạc quan điểm của Việt Nam về xung đột Nga – Ukraine (30/3/2022)
  Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không” trong quan hệ quốc tế (24/3/2022)

Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Bài 2: Chủ nghĩa tư bản vẫn chưa vượt qua được những thách thức tự thân của nó, sau hơn 400 năm (13/6/2022)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Những thách thức Chủ nghĩa tư bản chưa vượt qua trong nhiều thế kỷ (13/6/2022)
  Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung bằng hành động thực tiễn (8/6/2022)
  Vai trò của từng đảng viên trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh (8/6/2022)
  Nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng, góp phần thực hiện tốt Kết luận 21-KL/TW (6/5/2022)
đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thực hiện mười trọng tâm công tác xây dựng Đảng hiện nay (23/5/2016)

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về công tác xây dựng Đảng khẳng định: Đảng ta đã kiên trì, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạt được những kết quả quan trọng.

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Khai mạc hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” của các đoàn thể khối Dân – Chính – Đảng (21/5/2016)
  Các đoàn thể Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (19/5/2016)
  Các đoàn thể cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (12/5/2016)
Hoạt động Hoạt động
Chi bộ Hội Nông dân thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022); Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021. (19/5/2022)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Vòng Chung kết và trao giải Cuộc thi Duyên dáng áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (16/5/2022)
  Lễ phát động "Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Năm 2022 (16/5/2022)
  Lễ khánh thành, bàn giao Công trình nước sạch phục vụ cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Phú Quý (15/5/2022)
  Đảng bộ Thanh tra thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) (19/5/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố trao quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng và Trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn (30/5/2022)
  Góp thêm 2.000 sáng kiến vào “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” (29/5/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố tuyên dương gương điển hình công nhân lao động giỏi trên công trường xây dựng tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối tiên) (28/5/2022)
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG
Dấu hiệu của thông tin sai trái, xấu độc, thù địch (8/6/2022)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  “Tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin"- một quan điểm sai trái, xuyên tạc ​ (1/6/2022)
  Xuyên tạc lịch sử- một trong những thủ đoạn phá hoại về tư tưởng của các thế lực thù địch hiện nay (26/5/2022)
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (26/5/2022)
  Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (10/5/2022)
  Trách nhiệm của đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (5/4/2022)
  Nhận diện, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội đoàn các cấp (30/3/2022)
  Luận điệu suy diễn, xuyên tạc quan điểm của Việt Nam về xung đột Nga – Ukraine (30/3/2022)
  Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không” trong quan hệ quốc tế (24/3/2022)
  Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: Chủ động, kiên quyết, nghiêm minh hơn nữa (24/3/2022)

 


  

   


 
 
Video Video

liên kết liên kết
lượt truy cập lượt truy cập
13534256