Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Tiêu chí “05 hiểu – 06 cần” để nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đảng viên

  

Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác của đảng viên là một quá trình đòi hỏi tổ chức đảng, đảng viên chủ động đề ra giải pháp, tổ chức thực hiện và đánh giá thường xuyên. Qua đó, giúp đảng viên phát huy những mặt mạnh và khắc phục những mặt còn hạn chế. Nhằm phát huy vai trò của chi bộ trong công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đảng viên, trong đó có năng lực công tác, làm cơ sở để lãnh đạo việc đánh giá công chức, đánh giá đảng viên, chi bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối đã xây dựng chuyên đề “Nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đảng viên”. Trong đó, phương châm “05 Hiểu, 06 Cần” vừa là mục tiêu rèn luyện, vừa là tiêu chí chí đánh giá

Tiêu chí “05 Hiểu, 06 Cần” được áp dụng trước và trong khi tham mưu, tiến hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao:

“05 Hiểu” gồm:

1. Hiểu rõ mục đích, yêu cầu, quy trình, phương pháp tổ chức thực hiện từng công việc;

2. Hiểu rõ sản phẩm đầu ra sau khi hoàn thành công việc;

3. Hiểu rõ cần phải phối hợp với bộ phận nào, cá nhân nào theo hướng đảm bảo đúng chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền; không phối hợp một cách tùy tiện, cảm tính;

4. Hiểu rõ ưu, khuyết của bản thân;

5. Hiểu rõ những vấn đề đang diễn ta trong thời điểm tham mưu hoặc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

“06 Cần” gồm:

1. Cần chủ động rà soát công việc tháng, quý, năm đảm bảo đúng tiến độ không để công việc bị trôi, chủ động tham mưu công việc phát sinh trong thực tiễn;

2. Cần hiểu rõ nội dung chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo ban khi giao nhiệm vụ (nếu không thật sự hiểu, phải hỏi rõ ràng, trước khi triển khai thực hiện);

3. Cần nghiên cứu, cập nhật quy định, định hướng, chỉ đạo của cấp trên đối với nội dung tham mưu;

4. Cần biết tự phản biện để dự báo những tình huống xảy ra, chuẩn bị phương án giải quyết, tránh bị động;

5. Cần tổ chức thực hiện một cách khoa học: xác định rõ việc nào trước, việc nào sau, việc nào triển khai song song, xem xét tổng thể để đảm bảo thời gian phối hợp (với các bộ phận liên quan) và xin ý kiến lãnh đạo (lãnh đạo – thường trực Đảng ủy Khối – Ban Thường vụ Đảng ủy Khối), lưu trữ có hệ thống…;

6. Cần tự đánh giá, rút kinh nghiệm đối với nội dung tham mưu (văn bản tham mưu lãnh đạo sửa gì, sử dụng ý tưởng gì…), kết quả thực hiện công việc để đổi mới, sáng tạo và hạn chế tối đa việc lập lại sai sót.

 

Hàng Thị Thu Nga 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Dự án 2 – Đảng bộ Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố (19/3/2020)
  Đại hội Đảng bộ Cục Thống kê Thành phố lần XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (18/3/2020)
  Đảng bộ Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố tổ chức đại hội điểm: Chi bộ phòng Kỹ thuật công nghệ (5/3/2020)
  Họp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2020); 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020) (4/3/2020)
  Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 (4/3/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video