Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Công trình thi đua sáng tạo năm 2019 tuyên dương cấp Khối của Chi bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân Thành phố (Nay là Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quôc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố)

  

 

Tham mưu và tổ chức giám sát có hiệu quả việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về cải cách hành chính, về thực hiện nghị quyết số 54 của Quốc hội, về xây dựng và phát triển thành phố

 

Chi bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân Thành phố đã triển khai việc đăng ký công trình thi đua đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động cơ quan trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 3 năm 2019. Từ đó, mỗi đảng viên tham mưu, tổ chức thực hiện nội dung đã đăng ký theo chức trách, nhiệm vụ của mình. Cấp ủy kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công trình trong các sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành công trình.

Cấp ủy đã lãnh đạo đảng viên chi bộ đã tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả 2 nội dung giám sát: (1). Về cải cách hành chính: Giám sát “Việc thực hiện ủy quyền 85 nhiệm vụ của thành phố cho sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện”; (2). Về xây dựng và phát triển thành phố: Giám sát “Tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án chống ngập trên địa bàn thành phố”.

Để tổ chức 2 nội dung giám sát trên, chi bộ lãnh đạo đảng viên xây dựng kế hoạch giám sát, tổ chức các cuộc làm việc với các sở, ngành, đơn vị, khảo sát thực tế, mời các chuyên gia dự giám sát; tổng hợp báo cáo kết quả giám sát; đề xuất, kiến nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện ủy quyền; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chống ngập, trong đó:

- Đã tổ chức 7 cuộc làm việc với 24 quận huyện và 11 sở ngành về thực hiện ủy quyền 85 nhiệm vụ của thành phố cho sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong 6 tháng đầu năm; tiếp tục tổ chức làm việc với Sở Nội vụ về kết quả ủy quyền trong 9 tháng, 11 tháng;

- Đã tổ chức 17 cuộc giám sát, khảo sát tại Ủy ban nhân dân thành phố, 04 Sở Ban ngành, 12 quận, huyện và 01 Doanh nghiệp về tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án chống ngập trên địa bàn thành phố; khảo sát thực tế các dự án giảm ngập tại một số địa phương, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, khả năng bố trí và tính hiệu quả sử dụng vốn đối với các dự án chống ngập.

Hai nội dung giám sát trên tác động trên phạm vi toàn thành phố. Trong quá trình tổ chức giám sát, Đoàn giám sát đã yêu cầu các sở, ngành hướng dẫn, giải quyết cho cơ sở (Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cơ quan, đơn vị trực thuộc...) những nội dung thuộc thẩm quyền. Qua giám sát đã giúp Hội đồng Nhân dân Thành phố đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân các nội dung cụ thể liên quan đến 02 nội dung trên:

- Qua giám sát về thực hiện ủy quyền 85 nhiệm vụ của thành phố cho sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo các nội dung sau: (1) Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục tuyên truyền thông tin cho người dân, doanh nghiệp được biết về các nội dung được ủy quyền có liên quan; (2) Quán triệt đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm đối với việc thực hiện ủy quyền; (3) Tổ chức hướng dẫn và tập huấn đối với những nội dung ủy quyền có tính chất quan trọng, quy trình thực hiện phức tạp nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện; (4) Các cơ quan chuyên môn tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4712/QĐ-UBND, Quyết định số 4713/QĐ-UBND kịp thời phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế; (5) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp ủy quyền nhằm kịp thời giải quyết khó khăn cho cơ sở và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung ủy quyền.

- Qua giám sát về tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án chống ngập trên địa bàn thành phố, đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố một số nội dung: (1) Tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch nhằm đảm bảo đồng bộ các cơ sở pháp lý triển khai dự án; (2) ng dụng các giải pháp khoa học - công nghệ cao, công nghệ thông minh vào trong việc dự báo, mô hình hóa và mô phỏng hoạt động và đánh giá hiệu quả các dự án để có quyết định đầu tư phù hợp; (3) Xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm cửa xả, hành lang an toàn sông, kênh rạch; đánh giá và ban hành chính sách quản lý đối với các cửa xả, cống thoát hiện hữu đánh giá việc tổ chức thực hiện thí điểm các hồ điều tiết;(4)  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016 – 2020 và giai đoạn tiếp theo; trong đó, tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân các quận huyện và các cơ quan ban ngành có liên quan đến quá trình triển khai các dự án chống ngập, nhất là việc bồi thường giải phóng mặt bằng; Có chế độ giao ban, phối hợp định kỳ để nhanh chóng, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắc để các đơn vị thực hiện.

Chi bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân Thành phố 

(Nay là Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quôc hội
và Hội đồng Nhân dân Thành phố)

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Dự án 2 – Đảng bộ Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố (19/3/2020)
  Đại hội Đảng bộ Cục Thống kê Thành phố lần XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (18/3/2020)
  Đảng bộ Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố tổ chức đại hội điểm: Chi bộ phòng Kỹ thuật công nghệ (5/3/2020)
  Họp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2020); 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020) (4/3/2020)
  Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 (4/3/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video