Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Cảm nhận về bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh của một cán bộ làm công tác tuyên giáo

  

 

Tính đến nay, tôi công tác tại cơ quan Đảng ủy Khối đã được 05 năm. Trong 05 năm ấy, năm nào chi bộ Ban Tuyên giáo cũng tổ chức sinh hoạt, thảo luận và phân tích sâu về bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những bỡ ngỡ, lúng túng trong kỳ sinh hoạt đầu tiên khi tiếp xúc với bài báo, chỉ biết lắng nghe ý kiến thảo luận, trao đổi, phân tích của các đồng chí đảng viên trong chi bộ, e dè khi nói lên nhận định của bản thân. Cho đến hôm nay, khi được sinh hoạt bài báo nhiều lần, mỗi năm lắng nghe thêm nhiều phân tích của các đồng chí trong chi bộ, khi có thêm được những trải nghiệm công tác tại Ban Tuyên giáo và Đảng ủy Khối, tiếp tục nghiên cứu, suy ngẫm từng câu, từng chữ trong bài báo “Dân vận”, tôi càng thấm thía về ý nghĩa, giá trị to lớn của bài báo cũng như càng suy ngẫm nhiều hơn về trách nhiệm của bản thân mình – một người đảng viên, công chức trong thực thi nhiệm vụ, trong giao tiếp ứng xử, trong giữ gìn đạo đức, lối sống.

Tiếp nhận từ bài báo dưới góc nhìn của một cán bộ làm công tác tuyên giáo

Tất cả từng câu, từng chữ trong bài điều mang ý nghĩa thực tiễn và giá trị thời đại rất cao. Bài báo ra đời cách đây 70 năm nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Khi đọc bài báo, tôi nghĩ mỗi người sẽ tiếp cận và làm theo ở nhiều góc độ khác nhau tùy theo chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, trình độ, tuy duy và kinh nghiệm công tác. Tôi cũng đã đọc nhiều bài phân tích của nhiều nhà nghiên cứu, nhiều lãnh đạo, nhiều cán bộ, đảng viên viết rất sâu sắc. Tôi chỉ xin nói lên những cảm nhận mà tôi nhận thức được từ bài báo.

Điều đầu tiên, tôi nhận thấy, Bác xác định rõ đối tượng làm công tác dân vận là “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ Đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, v.v.) đều phải phụ trách dân vận” nên cách viết của Bác rất ngắn gọn, từ ngữ giản dị giúp tất cả các đối tượng khi đọc điều thấy rất dễ nhớ, dễ thuộc và từ đó cũng dễ làm theo. Sự ngắn gọn thể hiện ngay từ tiêu đề của bài báo - chỉ có 2 từ cho đến dung lượng của bài - gần 600 từ. Tuy ngắn gọn nhưng bài báo lại rất súc tích và mang tính khái quát rất cao, kết cấu rất chặt chẽ và mạch lạc, ngôn từ rất dễ hiểu, các ý đều rất rõ ràng.

Tôi chưa từng làm công tác dân vận nhưng qua bài báo “Dân vận”, tôi hiểu được mục đích của công tác dân vận là từ dân, vì dân, cho dân“Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”, “Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”; bản chất của công tác dân vận là huy động được sức mạnh của toàn dân“vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể đã giao cho...” và tầm quan trọng của công tác của công tác dân vận“Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Từ đó, tôi hiểu rằng: Dân vận là cái gốc, là sự khởi đầu của mọi thành công. Muốn sự nghiệp cách mạng thành công, trước hết phải biết tuyên truyền, vận động, huy động, tập hợp được sức mạnh của nhân dân - chính là làm tốt công tác dân vận. Đồng thời, tôi cũng xác định được lực lượng làm công tác dân vận “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả các hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, v.v..) đều phải phụ trách dân vận”. Qua đó, tôi thấy làm công tác dân vận không chỉ là cán bộ chuyên trách công tác này mà tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong đó có trách nhiệm của cán bộ tuyên giáo như tôi. Từ bài báo, tôi cũng hiểu thêm về cách thức, phương pháp làm công tác dân vận “Phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” – Theo tôi, đây không chỉ là yêu cầu cụ thể của công tác dân vận, là phương châm, phương pháp  làm việc của cán bộ làm công tác dân vận mà còn là của tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn hệ thống chính trị.

Vận dụng của bản thân vào thực tiễn công việc

Thứ nhất, về cách viết, bài báo thể hiện rất rõ nguyên tắc viết mà Bí thư chi bộ Ban Tuyên giáo thường nhắc nhở và bản thân tôi đã, đang và luôn rèn luyện để nâng cao khả năng viết – một trong hai kỹ năng (nói và viết) quan trọng bên cạnh những kỹ năng khác mà một cán bộ tuyên giáo cần phải có. Đó chính là nguyên tắc: Khi viết phải xác định viết cho ai? (đối tượng); Viết để làm gì? (mục tiêu); Viết cái gì? (nội dung); Viết thế nào? (phương pháp).

Thứ hai, về nguyên tắc triển khai việc được phân công: Khi bắt đầu bắt một công việc, dù lớn hay nhỏ thì điều quan trọng đầu tiên là phải xác định được mục đích công việc hướng đến, công việc ấy hướng đến hoặc phục vụ đối tượng nào để từ đó có nội dung và phương thức triển khai phù hợp.

Thứ ba, về góc độ phục vụ nhân dân. Nhân dân trong bài báo được tôi khu biệt trong hoạt động thực tiễn tại cơ quan là cơ sở, là đồng nghiệp, là chính bản thân tôi. Tôi quan niệm trước khi vận động, thuyết phục được người khác thì chính bản thân mình phải thông suốt, phải tự tin, phải thuyết phục được chính mình. Chính vì thế bản thân tôi không ngừng trau đồi, rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận. Tôi được phân công phụ trách Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối, tham gia hoạt động Trang cộng đồng Hoa Bàng Vuông, tham mưu văn bản cho lãnh đạo Ban trong công tác tư tưởng…vì tính chất công việc nên tôi thường xuyên tìm đọc, nghiên cứu các bài viết mang tính lý luận trên các sách, báo, tạp chí, Trang thông tin điện tử chính thống của Nhà nước…; các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước trên một số lĩnh vực liên quan đến công việc được giao. Đồng thời, tôi nghiên túc tham gia các Hội nghị quán triệt các chỉ thị, văn bản, nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của Chi bộ; nghiêm túc thực hiện các bài viết thu hoạch sau khi học tập; được lĩnh hội các triển khai, phân tích, nhận định, đánh giá của bí thư chi bộ đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước… đã giúp bản thân tôi tích lũy những lý luận cơ bản. Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên chú ý lắng nghe và ghi chép lại các phát biểu của Thường trực, Ban Thường vụ, Trưởng Ban và các đồng chí trong Ban để bổ sung thêm kiến thức và hiểu biết cho bản thân. Thông qua việc chuẩn bị ý kiến phát biểu, chuẩn bị các bài viết để sinh hoạt thời sự, sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05, sinh hoạt tư tưởng chính trị, sinh hoạt chuyên đề quý…cũng giúp tôi rèn luyện được khả năng nói, viết, phân tích, tổng hợp vấn đề.  Song song đó, thực hiện chỉ đạo của chi bộ, tôi và các đảng viên chi bộ chú trọng xây dựng tác phong của người đảng viên, của cán bộ tuyên giáo trong giao tiếp với cơ sở, với đồng nghiệp và trong sinh hoạt hàng ngày. Trong đó, chú trọng xây dựng, rèn luyện phương châm “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”đã được Bí thư chi bộ cụ thể hóa thành 11 tiêu chí “5 hiểu, 6 cần”[1] của cán bộ tuyên giáo. Hàng tháng, tôi cũng như các đảng viên trong chi bộ cũng căn cứ vào 11 tiêu chí này để tự phê bình và phê bình trong kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết chi bộ, trách nhiệm người đảng viên đối với nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, thực hiện chuẩn mực đạo đức của chi bộ, nhất là về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng phong cách của cán bộ tuyên giáo thân thiện, hiểu biết, bản lĩnh, nói đi đôi với làm, tác phong làm việc chặt chẽ, khoa học, sáng tạo.

Đối với đồng nghiệp cơ quan, tôi luôn chú ý đến mối quan hệ phối hợp để vừa đạt được hiệu quả và tạo được mối quan hệ gắn kết. Sau mỗi hoạt động, tôi điều tự rút kinh nghiệm các mặt được và chưa được khi trao đổi, thực hiện công việc cùng đồng nghiệp. Đối với những việc chưa được như mong muốn, tôi nghĩ ra giải pháp và ghi lại để lần sau hạn chế hoặc tránh lặp lại. Trong quá trình phối hợp, tôi cũng quan sát, chú ý để học thêm kỹ năng trao đổi, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phối hợp, kỹ năng giải quyết các phát sinh từ đồng nghiệp để giúp mình tiến bộ hơn.

Đối với cơ sở, thực hiện chỉ đạo, quán triệt của lãnh đạo Ban, tôi cũng như các đồng chí trong Ban luôn luôn hướng về cơ sở với tinh thần phục vụ, tận tâm, tận tình trong hướng dẫn, không vụ lợi, không phiền hà, khó dễ. Thông qua các sinh hoạt theo Chỉ thị 10 tại chi bộ như: “Nâng cao chất lượng đi cơ sở của cán bộ ban Tuyên giáo”, “Kỹ năng đi cơ sở”, “Tiêu chí đánh giá hiệu quả đi cơ sở của cán bộ Ban Tuyên giáo” mà tôi được phân công phụ trách, đã giúp tôi nhận thức được ý nghĩa, mục đích và sự cần thiết của việc đi cơ sở, sự cần thiết phải xây dựng kỹ năng đi cơ sở; có sự hình dung cơ bản về kỹ năng đi cơ sở; chủ động sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động của cơ sở; bước đầu có phát hiện vấn đề và có đề xuất kiến nghị đối với vấn đề được phát hiện; lập hồ sơ chuyến đi và đưa vào lưu trữ, có sử dụng chất liệu thực tiễn từ cơ sở trong tham mưu, đề xuất. Về hoạt động thực tế hỗ trợ cơ sở, bên cạnh việc chủ động tham gia hoạt động cơ sở, hướng dẫn, trao đổi thường xuyên cùng cơ sở, tôi cũng đã xây dựng được “Mẫu hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09”, trong đó cụ thể các nội dung thực hiện Chỉ thị 05 trong sinh hoạt chi bộ, giúp cho cán bộ Ban có sự hướng dẫn thống nhất đối với cơ sở, giúp cơ sở đảm bảo các yêu cầu cơ bản trong sinh hoạt chi bộ, chỉ thị 05; “Mẫu đánh giá tình hình sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đảng bộ, Ủy ban kiểm tra của cơ sở” làm cơ sở để thẩm định chất lượng cơ sở đảng cuối năm, giúp bản thân tôi không buông trôi cơ sở trong những thời điểm cao điểm, chủ động nắm hoạt động của cơ sở thường xuyên, liên tục; phát hiện kịp thời những mặt làm tốt cần phát huy, nhân rộng; những mặt còn hạn chế, những khó khăn, vướng mắc của cơ sở để có sự hướng dẫn giúp cơ sở điều chỉnh kịp thời không chờ đến cuối năm; tạo sự phản hồi hai chiều giữa Tổ công tác và các đơn vị trong  hoạt đông đánh giá cơ sở đảm bảo độ chính xác, khách quan và có sự đồng thuận, thống nhất từ cơ sở, đặc biệt trong công tác đánh giá cơ sở cuối năm.

Thi Lê

Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối[1]5 hiểu”: Hiểu rõ mục đích, yêu cầu, quy trình, phương pháp tổ chức thực hiện từng công việc; Hiểu rõ sản phẩm đầu ra sau khi hoàn thành công việc; Hiểu rõ cần phải phối hợp với bộ phận nào, cá nhân nào theo hướng đảm bảo đúng chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền; không phối hợp một cách tùy tiện, cảm tính; Hiểu rõ ưu khuyết của bản thân; Hiểu rõ những vấn đề đang diễn ta trong thời điểm tham mưu hoặc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. “6 cần”: Cần chủ động rà soát công việc tháng, quý, năm đảm bảo đúng tiến độ không để công việc bị trôi, chủ động tham mưu công việc phát sinh trong thực tiễn; Cần hiểu rõ nội dung chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo ban khi giao nhiệm vụ (nếu không thật sự hiểu, phải hỏi rõ rang, trước khi triển khai thực hiện); Cần nghiên cứu, cập nhật quy định, định hướng, chỉ đạo của cấp trên đối với nội dung tham mưu; Cần biết tự phản biện để dự báo những tình huống xảy ra, chuẩn bị phương án giải quyết, tránh bị động; cần tổ chức thực hiện một cách khoa học: xác đĩnh rõ việc nào trước, việc nào sau, việc nào triển khai song song, xem xét tổng thể để đảm bảo thời gian phối hợp (với các bộ phận liên quan) và xin ý kiến lãnh đạo (lãnh đạo – thường trực Đảng ủy Khối – Ban Thường vụ Đảng ủy Khối), lưu trữ có hệ thống…; Cần tự đành giá, rút kinh nghiệm đối với nội dung tham mưu (văn bản tham mưu lãnh đạo sửa gì, sử dụng ý tưởng gì…), kết quả thực hiện công việc để đổi mới, sáng tạo và hạn chế tối đa việc lập lại sai sót.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Chi bộ Hội Nông dân thành phố tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới (28/12/2020)
  Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thức XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25/12/2020)
  Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 (16/12/2020)
  Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (18/11/2020)
  Hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Báo cáo chuyên đề “Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước” (31/10/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video