Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung bằng hành động thực tiễn

 

          Cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải thống nhất và tạo sự đồng thuận xã hội về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Từ đó khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ. Đó là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tại Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung do Thành ủy TPHCM tổ chức chiều 4/6.

          Nhiều vấn đề đặt ra đòi hỏi những cách làm mới

          Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, cuộc sống luôn có những biến động, đổi mới, có những vấn đề khó đoán định nên phải thích ứng, đòi hỏi con người phải linh hoạt, sáng tạo để đem lại hiệu quả, đó là giá trị của đổi mới.

          Từ kết quả 36 năm đổi mới đất nước và 47 năm ngày TP được giải phóng, đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, TP đã có những thời gian khó khăn và các lãnh đạo từng thời kỳ đã có những sáng tạo, sáng kiến, vận dụng đổi mới thích ứng để lo cho nhân dân, cho TP phát triển. Chia sẻ về thời gian TP phải chống chọi với đại dịch Covid-19 chưa từng có trong lịch sử, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, lúc đó đòi hỏi chúng ta phải ứng phó linh hoạt, xoay xở để vượt qua. Chúng ta làm được điều đó bằng sức mạnh tinh thần, bằng ý chí, bằng tình yêu thương, bằng sự đoàn kết, dũng cảm.

          Nhấn mạnh đến việc bảo vệ những người luôn trăn trở, tìm cách để đóng góp công sức của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhưng gặp khó khăn, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, Kết luận số 14-KL/TW đã đưa ra nhằm đáp ứng việc bảo vệ cán bộ. Đồng chí chia sẻ, lằn ranh giữa đổi mới, thực hiện các sáng kiến, sáng tạo với cố ý làm trái là mỏng manh. Nếu chỉ có khuyến khích mà không bảo vệ sẽ rất khó khăn. Chúng ta làm theo những cái đang có, cái hiện hành có lẽ không lo nhưng nhu cầu của cuộc sống, sự bức bách xã hội có nhiều vấn đề đặt ra đòi hỏi những cách làm mới. Nhiều địa phương, nhiều ngành đã có những sáng kiến để làm việc hiệu quả.

          Từ những nội dung của Kết luận số 14-KL/TW, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: “Cần nhận thức đúng về chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung của Bộ Chính trị đưa ra trong bối cảnh này là rất cần thiết, nhưng đưa vào cuộc sống thì cách nào để thực hiện cho đạt đó là nhiệm vụ của chúng ta”.

          Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, trên từng lĩnh vực luôn xuất hiện những yêu cầu đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn mà chưa từng có quy định hoặc có những quy định đã lỗi thời, không còn phù hợp, xuất hiện các tình huống chưa có tiền lệ buộc chúng ta phải thích ứng. Trước những tình huống này, khi chúng ta nghĩ ra những sáng kiến, cách làm mới, phương pháp mới để đem lại hiệu quả mà chúng ta nghĩ là đúng thì phải báo cáo với người có trách nhiệm, báo cáo với người đứng đầu và được cấp thẩm quyền xem xét xác nhận, đồng ý. Cấp lãnh đạo cao nhất của TP và địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm xem xét quyết định cho thực hiện từng nội dung, nội hàm của những sáng tạo đó. Nếu thấy khó thì cho thực hiện thí điểm, bảo đảm không trái với Hiến pháp và Điều lệ Đảng. Các cấp ủy và người đứng đầu phải hỗ trợ, tạo nguồn lực cũng như tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nội dung này.

          Bình tĩnh xem xét một cách khách quan

          Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý, phải theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các thí điểm này để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, điều chỉnh cho phù hợp thực tế, phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh các vi phạm nếu có.

          Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, khi cán bộ thực hiện thí điểm mà không đạt hoặc chỉ đạt một phần hay gặp rủi ro thiệt hại thì cấp có thẩm quyền phải xác định rõ và có thái độ đánh giá rõ ràng về vấn đề này để xem xét. Đây là nội dung rất quan trọng vì làm không phải lúc nào cũng thành công. Với những vấn đề mới khi triển khai thực hiện cũng có khi gặp rủi ro. Khi gặp việc này phải bình tĩnh xem xét một cách khách quan, động cơ, quá trình tổ chức thực hiện cho thấu đáo các sáng kiến, sáng tạo để vừa khuyến khích vừa bảo vệ bằng hành động thực tiễn. Khi gặp khó khăn phải xử lý cho thấu đáo vì lợi ích chung để xem xét, trừ trường hợp lợi dụng, vì động cơ không tốt phải xử lý nghiêm.

          Một trong những nội dung quan trọng là định kỳ sơ kết, tổng kết, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình thí điểm, cách làm hiệu quả; biểu dương khen thưởng những sáng kiến, cách làm hiệu quả, đánh giá cán bộ cho sát, đánh giá cao cán bộ tích cực năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để phát huy đẩy mạnh công cuộc đổi mới thành công.

          Đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, cần nhận thức việc triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW là một trong những việc khơi nguồn sáng tạo của cán bộ các cấp trên mọi mặt công tác và đời sống. Xem đây là một bước tiến trong quá trình khuyến khích và bảo vệ để cán bộ yên tâm công tác, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ lợi ích chung. Qua đó phát huy, huy động được trí tuệ, nguồn lực để thực hiện các giải pháp tốt nhất, có hiệu quả nhất trong thực hiện các nhiệm vụ.

          Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, đến nay, Thành ủy TPHCM đã có Kế hoạch số 124-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí yêu cầu, các đồng chí cấp ủy, ngưới đứng đầu cấp ủy và từng lĩnh vực cụ thể cần nhận thức và tăng cường trách nhiệm của mình trong khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải thống nhất và tạo sự đồng thuận xã hội về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Từ đó khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng hết sức vì nhân dân, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ.

          Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, có tư duy đột phá, muốn tháo gỡ, giải quyết những nút thắt, điểm nghẽn trong cơ chế, tập trung vào những vấn đề chưa có quy định hoặc có quy định nhưng không phù hợp để mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ để đóng góp tích cực vào sự phát triển chung. Người đứng đầu cấp ủy, các đơn vị của TP phải tiếp tục nghiên cứu để thấu đáo nhuần nhuyễn hơn các quy định về nội dung này để yên tâm thực hiện các nhiệm vụ công tác.

S. Hải

 

Nguồn: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/khuyen-khich-bao-ve-can-bo-nang-dong-dam-nghi-dam-lam-dam-dot-pha-vi-loi-ich-chung-bang-hanh-dong-1491894967

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  2 Chi bộ cơ sở Kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên công đoàn ưu tú (1/12/2022)
  Nhiều hoạt động và phúc lợi thiết thực dành cho thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (16/11/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video