Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Những cách làm hiệu quả trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại TPHCM

 

 

Đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm làm cho sức sống của các chỉ thị, nghị quyết bám rễ sâu bền và phát huy tác dụng tích cực hơn trong thực tiễn. Làm tăng thêm sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tăng thêm chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân với Đảng, xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức sâu sắc vấn đề này, trong thời gian qua các cấp, đơn vị tại TPHCM đã không ngừng nỗ lực, chủ động tìm tòi, sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và đạt được nhiều kết quả tích cực, chất lượng, hiệu quả ngày được nâng cao, tỷ lệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia học tập đạt từ 96% - 98% trở lên.

Nhiều điểm mới…

Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hơn 2 năm qua, ngành tuyên giáo thành phố đã chủ động vượt lên khó khăn, đổi mới đa đạng hóa các hình thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong “trạng thái bình thường mới”. Trước hết là việc tập trung nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị học tập nghị quyết ở các cấp, trọng tâm là tổ chức hội nghị dành cho cán bộ chủ chốt cấp thành phố, cấp quận, huyện và tương đương. Riêng đối với hội nghị dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, các cấp ủy đảng căn cứ vào điều kiện thực tế, số lượng đảng viên để tổ chức các lớp với quy mô và hình thức học tập thật sự hiệu quả.

Điểm nổi bật đối với các hội nghị này là lựa chọn kỹ các nội dung có trọng tâm, trọng điểm để học tập, quán triệt. Đa số các cấp ủy chú trọng quan tâm về chất lượng báo cáo viên tham gia báo cáo nghị quyết, chủ động mời báo cáo viên có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, am hiểu thực tiễn sâu sắc để truyền đạt nghị quyết tại đại phương, đơn vị. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp hiểu sâu, nắm vững, thống nhất nhận thức về những nội dung cơ bản, điểm mới trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; làm cơ sở để triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Điểm mới trong công tác tổ chức học nghị quyết của Đảng gần đây là việc đẩy mạnh tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết theo hình thức trực tuyến với quy mô lớn đến tận cấp xã, phường và các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể[1]… được nhiều cán bộ, đảng viên phấn khởi khi được nghe trực tiếp các đồng chí lãnh đạo cấp cao, những người đã tham gia vào quá trình soạn thảo nghị quyết, có điều kiện hiểu sâu hơn nội hàm của nghị quyết, tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn, tin tưởng vào chủ trương, quyết sách của Đảng, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Ngoài ra, tận dụng mạnh mẽ ưu thế của Internet và mạng xã hội để tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện phát hành các bộ sản phẩm đồ họa infographic với nội dung ngắn gọn, nêu những vấn đề cốt lõi để tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, trên không gian mạng: Zalo, Facebook, Fanpage chính thống của các địa phương, đơn vị thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội, tạo hiệu ứng tích cực về việc tương tác, chia sẻ trong cộng đồng xã hội.

Đáng chú ý, một số địa phương, đơn vị đã có cách làm mới, sáng tạo, phát huy hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân, như công trình “Ứng dụng Sổ tay điện tử nghiên cứu, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng” tại Quận 6. Theo đó, thông qua phần mềm được sử dụng trên các điện thoại thông minh IOS và Android, máy vi tính, Ipad…; chạy trên trình duyệt web, có thể tải về điện thoại và sử dụng bất kỳ lúc nào khi có kết nối internet, ứng dụng chủ yếu chuyển tải những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Một số đảng ủy cấp trên cơ sở với đặc thù là các đơn vị doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, vận tải nên gặp khó khăn khi sắp xếp tổ chức cho cán bộ, nhân viên, người lao động tham gia các hội nghị học tập trực tiếp, việc triển khai học tập, tuyên truyền thông qua hình thức học tập trực tuyến, qua các phần mềm trên các mạng xã hội đã phát huy hiệu quả tích cực, nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận cao, cách làm vừa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị vừa đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin tuyên truyền chính thống đến cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc khối doanh nghiệp. Một số địa phương, đơn vị còn phát động tổ chức các hội thi trực tuyến để tìm hiểu về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với nhiều phần thi phong phú, hấp dẫn, tạo không khí hào hứng, sôi nổi, thu hút sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động ở các cấp.

Những giải pháp…

Để góp phần nâng chất lượng, cao hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong thời gian tới, một trong những giải pháp là cần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong chỉ đạo, chủ trì, trực tiếp quán triệt nghị quyết; gắn việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng với chức trách nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập nghị quyết của Đảng; qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập, các nghị quyết của Đảng, khắc phục tình trạng ngán, ngại, học nghị quyết chưa nghiêm túc. Đồng thời, cần quan tâm xây dựng kế hoạch học tập, triển khai nghị quyết ở các cấp phải kịp thời, chặt chẽ, khoa học, trong đó có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở các cấp phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị; cần phát huy dân chủ, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý, phản biện, hiến kế của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và Nhân dân để bổ sung vào chương trình hành động, nhằm đảm bảo hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết, để thực hiện đảm bảo khả thi, hiệu quả.

Ngoài ra, tùy điều kiện và hoàn cảnh cụ thể sử dụng linh hoạt các hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết phù hợp với từng đối tượng theo hướng: Đối với cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cần đi sâu vào những nội dung cơ bản và mới, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm trong nghị quyết; giải pháp thực hiện; liên hệ thực tiễn, định hướng vận dụng những nội dung của nghị quyết vào lĩnh vực công tác; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đối với đảng viên ở cơ sở, báo cáo viên giới thiệu những nội dung “cốt lõi”, ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với tình hình thực tiễn của từng lĩnh vực, của ngành, nhằm tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng và vận dụng vào thực tế công tác.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện nghe, nhìn (hỗ trợ truyền đạt nghị quyết); tăng cường các hình thức trao đổi, thảo luận tạo sự tương tác, thu hút, lôi cuốn người học...; đặc biệt, sau mỗi đợt học tập nghị quyết, các cấp ủy cần chỉ đạo kịp thời việc sơ kết rút kinh nghiệm, qua đó, biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt, phê bình, xử lý những tổ chức đảng, đảng viên chưa nghiêm túc khi học nghị quyết.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết; qua đó kịp thời đánh giá ưu điểm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm cần khắc phục, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện, góp ý của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả ở đảng bộ các cấp; lấy kết quả học tập, triển khai thực hiện nghị quyết là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Thảo Vy
          -------------------------

[1] Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 119 điểm cầu trên 7.345 đại biểu tham dự;Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 169 điểm cầu, 14.535 đại biểu tham dự ; Hội nghị Quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) với 259 điểm cầu, 11.056 đại biểu tham dự.

 Theo Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  2 Chi bộ cơ sở Kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên công đoàn ưu tú (1/12/2022)
  Nhiều hoạt động và phúc lợi thiết thực dành cho thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (16/11/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video