Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Đảng bộ Cục Thuế thành phố với một số giải pháp lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong điều kiện phòng, chống dịch Covid - 19

 

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đối với Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, xác định vai trò của Cơ quan Thuế trong việc nuôi dưỡng nguồn thu, đồng thời hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế, Cục Thuế đã xác định nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng hàng đầu là triển khai kịp thời các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, đồng thời phối hợp cùng với các Sở ngành thành phố tập trung tăng cường hỗ trợ cũng như tạo điều kiện cho người nộp thuế, ổn định và phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch. Song song với đó, công tác quản lý chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu ngân sách gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, tăng cường quản lý nợ thuế, tiếp tục được Cục Thuế chú trọng thực hiện.

(1) Chủ động triển khai Chương trình, nhiệm vụ công tác thuế năm 2021

Cục Thuế với nhiệm vụ triển khai quản lý thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đã rất chủ động triển khai nhiệm vụ với Chương trình công tác trọng tâm chi tiết các đầu công việc cần làm trong năm 2021.

Giai đoạn Thành phố triển khai các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19, Cục Thuế đã linh hoạt chỉ đạo các đơn vị chuyển đổi phương thức làm việc, tăng cường thực hiện phương thức làm việc trực tiếp qua mạng nhằm đảm bảo giải quyết các nhiệm vụ khẩn cấp, có thời hạn, thời hiệu và tạo thuận lợi cho người nộp thuế; chỉ đạo các đơn vị thực hiện hoàn thuế kịp thời cho người dân và doanh nghiệp; triển khai kịp thời các chính sách của Chính phủ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

(2) Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Cục Thuế

Thực hiện chỉ đạo Tổng cục Thuế, hướng dẫn Bộ Y tế và của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố, Cục Thuế đã triển khai các biện pháp nhằm đáp ứng công tác phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị:

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại Văn phòng Cục Thuế và 22 Chi cục Thuế quận, huyện, khu vực nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; đảm bảo an toàn và thực hiện mục tiêu kép, hạn chế tác động của dịch bệnh đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thuế.

- Triển khai Kế hoạch số 28/KH-CTTPHCM ngày 20 tháng 9 năm 2021 về phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử lý tình huống tại trụ sở Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh; chỉ đạo 22 Chi cục Thuế quận, huyện, khu vực chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống, dịch phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

- Triển khai đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch theo tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định 3323/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố.

- Được sự ưu tiên chia sẻ vắc - xin của các ngành các cấp và quan tâm của Ủy ban nhân dân Thành phố, Cục Thuế đã chủ động phối hợp tổ chức tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin phòng dịch COVID-19 cho hơn 4.000 công chức đạt điều kiện làm việc tại trụ sở cũng như bảo vệ an toàn cho công chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

(3) Xác định mục tiêu, nhiệm vụ khi dịch bệnh phức tạp

Tình hình dịch bệnh bắt đầu diễn biến phức tạp từ tháng 6/2021, Cục Thuế đã linh hoạt chuyển đổi phương thức làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến, nhằm đảm bảo giải quyết các nhiệm vụ khẩn cấp, có thời hạn, thời hiệu và tạo thuận lợi cho người người thuế; chỉ đạo các đơn vị thực hiện hoàn thuế kịp thời cho người dân và doanh nghiệp; luôn chủ động trong công tác tuyên truyền hỗ trợ nhất là trong giai đoạn Thành phố thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt phòng, chống dịch bệnh.

(4) Tiếp tục triển khai công tác cải cách hiện đại hóa ngành thuế

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động quản lý và giao dịch với người nộp thuế, không những giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, mà qua nền tảng số cơ quan thuế có thể triển khai các biện pháp quản lý hiệu quả hơn nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp ngày càng đầy đủ. Xu thế quản lý thuế điện tử đang ngày càng thể hiện mặt mạnh của mình, nhất là trong điều kiện thực hiện bình thường mới các hoạt động xã hội để thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

(5) Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy

Ngày 15/12/2021, thừa ủy quyền của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị công bố thành lập Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 815/QĐ-BTC ngày 14/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đây là Chi cục Thuế thành phố đầu tiên của cả nước được thành lập với mô hình mới, đây cũng sẽ là Chi cục Thuế có số thu không chỉ cao nhất của TP Hồ Chí Minh mà còn cao nhất trong cả nước.

(6) Kết quả công tác thu năm 2021

Với tất cả mọi nỗ lực trong công tác quản lý và triển khai thu NSNN trên địa bàn, kết quả thu NSNN năm 2021 Cục Thuế như sau: Tổng thu trên địa bàn là 263.824 tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán được giao.

Về lãnh đạo công tác xây dựng đảng

Tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết, thông tin tuyên truyền của Thành ủy, Đảng ủy Khối đến cán bộ, đảng viên và công chức trong đảng bộ, giúp cán bộ, đảng viên, công chức nắm vững những nội dung cốt lõi của Chỉ thị, Nghị quyết, các chương trình của thành phố, Đảng ủy Khối.

Đảng ủy Cục Thuế đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2021. Lãnh đạo Cục Thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách song song với thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Lãnh đạo phân công tổ chức thành công hội nghị cán bộ công chức năm 2022.

Công tác xây dựng tổ chức đảng, quản lý đảng viên và công tác cán bộ quan tâm thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; thẩm tra xác minh phục vụ công tác kết nạp Đảng và rà soát nguồn cán bộ đúng quy định.

Đảng ủy Cục Thuế, Ban lãnh đạo Cục Thuế phân công đảng ủy viên, ban lãnh đạo Cục Thuế phụ trách theo dõi, định hướng hoạt động đối với các đơn vị, các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, cùng tham dự họp và thực hiện giám sát thường xuyên đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng ủy Cục Thuế, cấp ủy các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc lãnh đạo, duy trì và tổ chức thực hiện.

Công tác dân vận tại Cục Thuế luôn được quan tâm thực hiện, luôn bám sát chỉ đạo, lãnh đạo của Thành ủy và Ban Dân vận Đảng ủy Khối, kịp thời quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các chương trình hành động về công tác dân vận, tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại Cục Thuế.

Đảng viên, công chức và người lao động Cục Thuế chủ động, tích cực, hăng hái tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại địa phương, cơ quan; tích cực tham gia ủng hộ tinh thần và vật chất cho lực lượng tuyến đầu cũng như các trường hợp khó khăn tại đơn vị.

Cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện kế hoạch đề ra với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó chú trọng công tác chỉ đạo, vận hành, theo dõi trang Facebook: Cục Thuế, Công đoàn cơ sở Cục Thuế, Đoàn cơ sở Cục Thuế; Trang cộng đồng Hoa Bàng Vuông để tạo sự lan tỏa, phục vụ công tác tuyên truyền, nhân rộng thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Quản lý và nâng cao chất lượng Website và văn phòng điện tử của Cục Thuế Thành phố, kiểm soát và ngăn chặn các câu hỏi, bình luận có nội dung xấu trên các trang thông tin điện tử, thực hiện quy tắc ứng xử trên Internet, mạng xã hội…

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp ủy chi bộ quán triệt đến cán bộ đảng viên công chức nhận thức, phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng bộ và phản bác các quan điểm sai trái; kịp thời định hướng, cung cấp thông tin cần thiết, chính xác, chính thống cho cán bộ đảng viên, công chức để định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức trên lĩnh vực tư tưởng.

Về lãnh đạo xây dựng chính quyền, công tác dân vận và các đoàn thể

Quan tâm đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan gắn với công tác cải cách hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, chống phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực; thường xuyên rà soát thủ tục hành chính, kịp thời đề xuất Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về cơ chế, chính sách thuế để bổ sung, kiến nghị, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và tạo được sự đồng thuận của người nộp thuế.

Đảng ủy tổ chức gặp gỡ đoàn viên, công đoàn viên ưu tú, công chức mới vào ngành, quán triệt cấp ủy các chi bộ phân công thực hiện công tác phát triển đảng viên mới. Năm 2021 Đảng bộ Cục Thuế phát triển được 14 đảng viên mới.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức; thăm hỏi, động viên kịp thời đoàn viên, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đảng viên, công chức, người lao động đang công tác tại đơn vị không may có người thân mất do COVID-19 (có 08 trường hợp). Lãnh đạo kịp thời các hoạt động chăm lo vật chất, hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động bị nhiễm Covid-19 (bị F0) tại Cục Thuế.

Đảng viên, công đoàn viên, công chức và người lao động cùng chung sức đóng góp ủng hộ vật chất, động viên tinh thần cho lực lượng tham gia chống dịch Covid-19 và giúp đỡ phần nào khó khăn cho người dân, tổng số tiền CBCC đóng góp trong năm 2021 gần 2,5 tỷ đồng. Vận động Đảng viên Đảng bộ Cục Thuế tham gia đóng góp ủng hộ tuyến đầu gửi về Đảng ủy Khối với số tiền 239,7 triệu đồng.

 

ĐẢNG ỦY CỤC THUẾ THÀNH PHỐ

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  2 Chi bộ cơ sở Kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên công đoàn ưu tú (1/12/2022)
  Nhiều hoạt động và phúc lợi thiết thực dành cho thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (16/11/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video