Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Giải pháp phát huy vai trò trách nhiệm, tính gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Xác định trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu có tác động trực tiếp, tích cực đến việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại mỗi cơ quan, đơn vị. Đảng ủy khối triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương[1] như Quy định 101-QĐ/TW, Quy định số 08 QĐi/TW, xác lập một số tiêu chí nêu gương đối với cấp ủy viên, bí thư cấp ủy; thủ trưởng đơn vị, trưởng, phó phòng và tương đương trở lên; người đứng đầu các đoàn thể trong việc thực hiện Chỉ thị 05. Đó là: chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 một cách thực chất; kịp thời biểu dương và nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những tập thể, cá nhân thực hiện hình thức, không đạt kết quả hoặc kết quả kém; nêu gương trong việc tham gia nghiên cứu, học tập chuyên đề hàng năm theo Chỉ thị 05 trong chi bộ; đăng ký và thực hiện kế hoạch làm theo của cá nhân cụ thể, hiệu quả; nêu gương trong tự phê bình và phê bình; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân đối với kết quả thực hiện kế hoạch làm theo của tập thể, nhất là những nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu. 

Tổ chức báo cáo chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay” ; “70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/10/1949 – 15/10/2019) và trách nhiệm của người cán bộ, công chức, viên chức”; tổ chức hội nghị quán triệt mục đích, ý nghĩa, phương pháp “tự phê bình và phê bình” góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, đảng viên trong việc khắc phục những tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân; Hướng dẫn các cơ sở đảng tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành, Xây dựng và triển khai 2 chương trình trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025, trong đó có chương trình về “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên”; năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã ban hành nghị quyết “Nâng cao trách nhiệm thực hiện công vụ của đảng viên, công chức, viên chức Đảng bộ khối” nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ, nêu cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu; ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức công vụ, vi phạm các quy định của Đảng.

Trong những ngày phòng chống dịch vừa qua, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, có 1.422 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trong Khối đã đăng ký tăng cường hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch Covid-19...vận động, đóng góp 3,5 tỷ đồng ủng hộ mua đồ bảo hộ và lương thực cho lực lượng tuyến đầu và người dân khó khăn trên địa bàn Thành phố; Hỗ trợ thiết bị học tập trực tuyến cho 429 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do đại dịch COVID-19 với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng. Chăm lo cho 1.255 cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân gặp khó khăn với tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng. Các cấp ủy và đoàn thể cơ sở đã kết nối các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ trao tặng quà, vật tư y tế cho tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Vai trò trách nhiệm, tính nêu gương của đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở cơ sở cũng đã thể hiện rõ qua kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm vấn đề đang đặt ra đối với ngành, cơ quan, đơn vị:

(1) Đối với những vấn đề đang đặt ra, vấn đề bức xúc trong ngành, cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối lãnh đạo cấp ủy cơ sở xây dựng thành các chuyên đề để tổ chức thảo luận trong chi bộ, đảng bộ, nhằm tìm các giải pháp khắc phục, mang lại sự chuyển biến rõ nét. Qua đó, nhiều nội dung, giải pháp thiết thực đã được nghiên cứu, triển khai như:  Giải pháp nâng cao tính trách nhiệm phục vụ nhân dân, chống tình trạng nhũng nhiễu, vô cảm, gây phiền hà cho nhân dân; Giải pháp nâng cao chất lượng thực thi công vụ; giải pháp chống thất thu thuế trong kinh doanh điện tử, giải pháp thu được thuế thu được lòng dân; Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng; Trách nhiệm nêu gương của đảng viên trong công tác và sinh hoạt đảng; Giải pháp nâng cao tính Đảng trong nói đi đôi với làm của đảng viên trong chi bộ; Xây dựng bản lĩnh chính trị của nhà báo… 

(2)  Đối với các chương trình đột phá của thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy khối hướng dẫn cấp ủy cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, xây dựng thành nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị 05, gắn với các phong trào thi đua của thành phố trong từng năm. Kết quả:  05 năm qua, cấp ủy cơ sở và đoàn thể khối đã đăng ký và hoàn thành 312 công trình, 32 công trình tiêu biểu được khen thưởng cấp Khối và 28 công trình được khen thưởng cấp thành phố. Đảng ủy khối đã hoàn thành nội dung đột phá cấp khối là đề xuất cơ chế nhằm phát huy, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy khối đối với các tổ chức cơ sở đảng[2], ngày 08 tháng 3 năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định 827-QĐ/TU về “Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố với các Ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng thành phố” (Gọi tắt là Quy chế 827).

Có thể khẳng định, vai trò trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu được phát huy rõ nét, đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về quá trình tu dưỡng rèn luyện, về hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. 05 năm qua, Đảng ủy khối đã tuyên dương 717 cá nhân, 488 tập thể điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có 123 đồng chí là bí thư đảng ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị (tỉ lệ 17%), 392 đồng chí là bí thư chi bộ, người đứng đầu các phòng, ban, trung tâm và tương đương, người đứng đầu các đoàn thể (tỉ lệ 55%). Giai đoạn 2020 – 2025, phát huy vai trò trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu tiếp tục là giải pháp trọng tâm của Đảng bộ khối.

Đ/c Hàng Thị Thu Nga

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM

 [1] Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương.

[2] Nội dung đột phá của Đảng ủy khối được xác định tại Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về kế hoạch toàn khóa về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Lễ Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (03/7/2007-03/7/2022) và khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo khu di tích Đảng ủy các Cơ quan Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam (3/7/2022)
  Gần 600 công chức, viên chức, công nhân lao động tham gia hội diễn văn nghệ với chủ đề “Tự hào tiếp bước” (30/6/2022)
  Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới” và “Tháng hành động vì môi trường” năm 2022 (27/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố với nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân (7/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố trao quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng và Trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn (30/5/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video