Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên

        

Đảng bộ Báo Sài Gòn Giải Phóng (Báo SGGP) có hiện 72/150 đảng viên là phóng viên, biên tập viên sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc; có 152 phóng viên, biên tập viên trong tổng số 404 công nhân, viên chức đơn vị; tỷ lệ phóng viên, biên tập viên đạt trình độ lý luận chính trị từ trung đến cao cấp là 60,5%.

1. Giải pháp và kết quả thực hiện

Đảng ủy - Ban Biên tập Báo xác định đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thường xuyên, sáng tạo, kết quả thiết thực, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ gắn với lãnh đạo cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên nắm vững chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của báo; nâng cao tính chiến đấu, tính định hướng của báo; thông tin phải sắc bén, chính xác, thận trọng và chặt chẽ; khắc phục có hiệu quả các hạn chế, yếu kém về thông tin và tác nghiệp.

-  Lãnh đạo duy trì và năng chất chuyên mục “Theo gương Bác” định kỳ mỗi tuần 2 số (vào ngày thứ tư và thứ sáu) trên trang 3 của báo; phát hiện giới thiệu, tuyên truyền những gương điển hình học tập và làm theo Bác trên tất cả lĩnh vực đời sống, chính trị, xã hội; phát huy đội ngũ phóng viên, biên tập viên tham gia viết bài trên chuyên trang. Đến nay, nhiều bài viết có sức lan tỏa trong xã hội đã được truyền tải, giúp việc học tập Bác ngày càng được nhân rộng và đi vào cuộc sống hằng ngày của mọi người[1]. Mỗi bài viết là những câu chuyện bổ ích mà người viết, người đọc có những trải nghiệm cho bản thân về học Bác, người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Qua đó, đã góp phần lan tỏa, nhân rộng gương “Người tốt việc tốt”, những điều tốt đẹp, có ích trong xã hội, từng bước đẩy lùi những cái xấu, tiêu cực. Chuyên mục “Theo gương Bác” đã được lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao với sức lan tỏa lớn. Duy trì tổ chức cuộc thi Phóng sự - Ký sự báo chí “Người tốt - Việc tốt” hàng năm, dành cho các tác giả là nhà văn, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí, các cây bút không chuyên trên toàn quốc nhằm  thu hút các bài viết hay, các đề tài tốt để tiếp tục phát hiện, tôn vinh, lan tỏa những gương người tốt trong mọi mặt đời sống, nhằm đẩy lùi, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Cuộc thi phóng sự - ký sự “Người tốt – Việc tốt” đoạt giải nhất Công trình tập thể giải Báo chí TPHCM năm 2021.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phối hợp lãnh đạo Báo SGGP thường xuyên tổ chức các vệt, đợt, tuyến bài tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) trên tất cả các ấn phẩm của báo.

Cùng với đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên mặt báo, Đảng ủy Báo SGGP cũng đã tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nội bộ cơ quan bằng nhiều hình thức, như qua các buổi sinh hoạt hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ, tổ chức các hội thi; tổ chức hoạt động đặt tít bài hay; đóng góp cải tiến báo; sinh hoạt nghiệp vụ nâng cao trình độ, kiến thức làm báo hiện đại; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời…

Đảng ủy lãnh đạo chọn công trình trong đợt thi đua là thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” với giải pháp tăng liều lượng các bài viết giới thiệu, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, những việc làm hay, thiết thực. Đăng tải được trên 150 tin bài viết về thi đua khen thưởng, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những cách làm hay, thiết thực cần được nhân rộng. Báo đã đăng trên 400 tin bài viết về nhiều công trình, hoạt động rất thiết thực, gắn với nhu cầu đời sống xã hội, cải thiện mỹ quan đô thị và tạo môi trường xanh sạch đẹp, như bê tông hóa, thảm nhựa vỉa hè, hẻm; làm mới hệ thống cống thoát nước; sửa chữa nhà tình thương cho hộ gia đình khó khăn…

Cùng với các chuyên mục tuyên truyền cổ vũ Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị; đóng góp văn kiện đại hội Đảng các cấp…; báo mở chuyên trang: Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII (giai đoạn 2020 - 2025), với các bài viết nhằm nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, những gương điển hình tiên tiến được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hồ Chí Minh. Còn trên chuyên trang “Đột phá cải cách hành chính”, với hình thức đa dạng tin, bài, ảnh, nội dung tập trung vào 3 nhóm chủ đề lớn: Những sáng kiến, mô hình và cách làm hay trong cải cách hành chính; Những rào cản, tồn tại, bất cập cần tập trung tháo gỡ nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, để tạo tiện lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Xác định xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, Đảng ủy - Ban Biên tập Báo SGGP đã hoàn thiện các tiêu chí điển hình tiên tiến, làm cơ sở để các cá nhân phấn đấu, bình xét, khen thưởng. Việc làm này được các bộ phận trong cơ quan tiến hành công khai, dân chủ; các cá nhân được biểu dương, khen thưởng là những tấm gương thực sự tiêu biểu. Cùng với đó, Đảng ủy - Ban Biên tập hết sức coi trọng việc phát huy tính tự giác, tính tích cực đấu tranh với cái xấu. Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan luôn được cổ vũ nói thẳng, nói thật, đấu tranh với những tồn tại, hạn chế của cơ quan nói chung, của từng người lãnh đạo các cấp trong cơ quan nói riêng để xây dựng đơn vị ngày càng mạnh hơn. Lồng ghép tuyên truyền các tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác trong các buổi sinh hoạt dưới cờ hàng tuần và các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

2. Bài học kinh nghiệm

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác tư tưởng. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động.

Đảng ủy thường xuyên quan tâm công tác chính trị tư tưởng, tổ chức phổ biến cho CB-CNVC và người lao động về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo trong công tác tuyên truyền trên mặt báo; tổ chức cho đội ngũ phóng viên, biên tập học tập lý luận chính trị. Việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được Đảng ủy triển khai đầy đủ, kịp thời cho đảng viên và quần chúng. Ngoài ra, trong giao ban hàng ngày, hàng tuần, sinh hoạt nghiệp vụ hàng tháng, vừa triển khai nghiệp vụ báo chí, vừa quán triệt về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai kịp thời, đầy đủ các hoạt động, chuyên đề đến toàn Đảng bộ. Các chi bộ đã triển khai nghiên cứu sâu các chuyên đề, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hướng dẫn thực hiện đăng ký những việc làm theo gương Bác từng năm; 100% đảng viên thực hiện việc đăng ký các nội dung công việc cụ thể thiết thực làm theo, tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng tháng gắn với nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nề nếp, gắn với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc của người làm báo Đảng. Đề cao các việc làm theo vụ thể, thiết thực, có tác dụng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ hàng ngày.

Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm vững các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Đảng từ tư tưởng đến hành động để bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chống các biểu hiện sai trái về nhận thức chính trị, cơ hội, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

Đảng ủy chỉ đạo sâu sát và kiểm tra chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt trong các chi bộ. Thực hiện quyết liệt hơn các giải pháp phát triển đảng viên mới, đặc biệt chú trọng đến lực lượng phóng viên, biên tập viên theo tinh thần Chỉ thị 16 của ban Thường vụ Thành ủy. Giải quyết triệt để các trường hợp phóng viên, biên tập viên báo Đảng mà không có ý thức rèn luyện, phấn đấu gia nhập hàng ngũ của Đảng.

Đảng ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo chi ủy các chi bộ trong các sinh hoạt định kỳ nắm chắc tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng trong các đơn vị thuộc chi bộ, kịp thời báo cáo về Đảng ủy khi có phát sinh. Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện về tư tưởng và hành động trái quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. CB-PV-CNV nói, viết và làm đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không phát tán, lưu truyền các tài liệu không có lợi trong cơ quan báo, tham gia mạng xã hội có trách nhiệm. Duy trì thường xuyên việc tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ nhằm động viên, nhân rộng những điển hình trong toàn cơ quan.

Tiếp tục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; phản bác kịp thời, sắc bén các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, định hướng dư luận xã hội theo đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đủ chuẩn chất để tác nghiệp cho cả báo in và báo điện tử về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tư cách đảng viên, đạo đức nghề nghiệp, tình trạng vô kỷ luật, phát ngôn bừa bãi…

ĐẢNG ỦY BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG[1] Điển hình như các bài viết: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn; thấy việc có ích thì mình làm; giảm họp dành thời gian cho bệnh nhân; dân tin yêu thì mình được tất cả; trao niềm tin, nhận lòng tin; Học cách cho đi; Đảng viên đi trước; Người thầy công nhân và lớp học miễn phí; Học Bác không ngừng sáng tạo; Dạy con biết yêu thương mọi người; Rèn luyện theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thu phục nhân tâm: Nói phải đi đôi với làm; “Học thật, làm thật” để nêu gương; Học từ cuộc sống để thấu hiểu dân; Học Bác về công tác cán bộ; Chỉnh đốn Đảng không làm theo kiểu hình thức, nửa vời; Học Bác để làm tốt hơn; Làm theo Bác từ những việc thiết thực nhất…

 
CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  2 Chi bộ cơ sở Kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên công đoàn ưu tú (1/12/2022)
  Nhiều hoạt động và phúc lợi thiết thực dành cho thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (16/11/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video