Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Lãnh đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ và mang lại sự hài lòng cho người dân

 

Thành phố Hồ Chí Minh luôn là khu vực năng động, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, được phân bổ tại 24 quận, huyện và 17 khu chế xuất - khu công nghiệp và khu công nghệ cao. Thành phố là nơi thu hút nguồn lao động lớn từ các tỉnh, thành trong cả nước. Bên cạnh lực lượng lao động là người Việt Nam thì thành phố còn tiếp nhận lực lượng lao động từ các nước đến làm việc trong các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp với gần 20.000 người là công dân Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đài Loan (Trung Quốc) đến làm việc. Lực lượng lao động dồi dào là một trong những điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội và chính sách an sinh xã hội.

1. Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Nhận thức được tầm quan trọng của chính sách an sinh xã hội và công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tại thành phố. Trong thời gian qua, Đảng ủy Bảo hiểm Xã hội thành phố đã luôn tranh thủ sự lãnh đạo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân thành phố và Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này[1]. Ban Giám đốc đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều nhóm giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT nhanh, bền vững. Giai đoạn 2015 - 2020, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đều hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân thành phố, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao. Số người tham gia BHXH, BHYT của thành phố lớn nhất toàn quốc. Tính đến hết tháng 6/2020 có khoảng 2,3 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; gần 25.000 người tham gia BHXH tự nguyện; hơn 7,3 triệu người tham gia BHYT. Số người tham gia tăng cao qua từng năm, năm sau cao hơn năm trước: Nếu năm 2015 số người tham gia BHXH bắt buộc là 1.954.429 người, tham gia BHXH tự nguyện là 11.954 người, tham gia BHYT là 5.695.398 người. Tính đến 31/12/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 2.484.125 người (tăng 127,1%); tham gia BHXH tự nguyện là 23.564 người (tăng 197,1%); tham gia BHYT là 7.541.585 người (tăng 132,4%). Độ bao phủ BHYT chiếm 89,1% dân số thành phố (vượt 1,2% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT còn có những hạn chế nhất định: Nhiều doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ chưa tham gia BHXH, BHYT; tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHXH diễn ra nhiều trong các doanh nghiệp; số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT chưa tương xứng so với tiềm năng của thành phố.

2. Thực hiện cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ và mang lại sự hài lòng cho người dân

Đảng ủy - Ban Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và mang lại sự hài lòng cho người dân; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiều giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao đạo đức công vụ, cải tiến lề lối làm việc, thay đổi phong cách phục vụ, được người dân và doanh nghiệp ủng hộ. Cấp ủy chi bộ trực thuộc lãnh đạo đảng viên thuộc các bộ phận phát huy tinh thần trách nhiệm thi đua “Dân vận khéo” trong đó có nội dung giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp với những kết quả cụ thể như sau:

- Thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực kê khai hồ sơ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản với các đơn vị sử dụng lao động; thực hiện giao dịch điện tử trong giám định BHYT với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố; thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi với 322/322 phường, xã, thị trấn trên toàn thành phố; cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT trên địa bàn thành phố không phụ thuộc vào nơi cấp thẻ BHYT ban đầu, người dân có thể nộp hồ sơ giao dịch các chế độ BHXH ở bất cứ quận, huyện nào, không phụ thuộc vào nơi cư trú...;tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; giảm chi phí, thời gian và đảm bảo minh bạch trong giải quyết hồ sơ; kết quả giải quyết được thông qua Bưu điện trả đến người dân và doanh nghiệp.

- Thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch tại bộ phận “Một cửa” của Bảo hiểm Xã hội thành phố, Bảo hiểm Xã hội quận, huyện; qua các buổi đối thoại do Trung tâm xúc tiến Thương Mại và Đầu tư - Công nghiệp thành phố thực hiện; qua các đợt khảo sát có trên 98% đánh giá hài lòng đối với cơ quan BHXH. Một số nội dung người dân, doanh nghiệp còn chưa hài lòng qua các đợt khảo sát, đều được BHXH thành phố chỉ đạo khắc phục. Trong những năm qua, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn của từng năm trên toàn thành phố đạt trên 99% so với số lượng hồ sơ nhận vào; các hồ sơ giải quyết trễ hạn đều được BHXH thành phố gửi thư xin lỗi đối với cá nhân, doanh nghiệp.

- Công tác giải quyết chế độ và chi trả chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia đảm bảo kịp thời với nhiều hình thức chi trả như: Qua thẻ ATM, qua hệ thống Bưu điện; thủ tục hành chính trong lĩnh vực chi trả được đơn giản, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho người hưởng chế độ. Bình quân hàng tháng thực hiện chi trả trợ cấp cho khoảng 235.000 người với số tiền hơn 1.100 tỷ đồng (Có 125.000 người hưu trí nhận tiền qua thẻ ATM). Chi trợ cấp BHXH ngắn hạn và trợ cấp thất nghiệp đều được trả qua thẻ ATM.

- Công tác cải cách hành chính đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra, doanh nghiệp không phải đến cơ quan BHXH để giao dịch, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh trong nước và quốc tế.

3. Phương hướng trong thời gian tới

Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới có những cơ hội mới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ khó lường, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp... Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT sẽ gặp nhiều khó khăn, do đó cần có những giải pháp để đạt được mục tiêu phát triển “BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động”, Đảng ủy - Ban Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp như sau:

- Kịp thời tham mưu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân thành phố và Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố lãnh đạo đồng bộ các hoạt động; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở BHXH quận, huyện tích cực tham mưu quận - huyện ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện lộ trình “BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động” đến từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Đào tạo mở rộng đại lý thu BHXH, BHYT để tăng cường công tác tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia; phát triển hơn 368 Đại lý thu BHXH, BHYT với 602 điểm thu tại tất cả phường, xã, đảm bảo tại mỗi phường, xã đều có ít nhất 01 điểm thu BHXH, BHYT, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông, không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm tuyên truyền sâu rộng chính sách ưu việt của Nhà nước về BHXH, BHYT đến từng người dân.

- Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi trốn đóng, không tham gia BHXH, BHYT đối với người lao động.

- Phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đảng viên trong tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; thường xuyên lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, kịp thời khắc phục thiếu sót, tồn tại, giải quyết đầy đủ các kiến nghị của người dân, đây là yếu tố quan trọng để thực hiện công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

Phát huy truyền thống 25 năm xây dựng và trưởng thành, trong giai đoạn 2020 - 2025, Đảng ủy Bảo hiểm Xã hội thành phố tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp hiệu quả hơn nữa trong thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và công tác cải cách hành chính theo hướng nhanh gọn, thuận lợi, đáp ứng được yêu cầu đổi mới, xây dựng Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

                       Đảng ủy Bảo hiểm Xã hội thành phố.

 [1] Chương trình hành động số 162-CTrHĐ/ĐU ngày 24 tháng 8 năm 2015. 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đợt 1- năm 2021 (6/4/2021)
  03 đoàn thể Khối tổ chức hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế quý I năm 2021 (1/4/2021)
  Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình “Hành trình đến với các địa chỉ nhân đạo” (29/3/2021)
  Chi bộ Quỹ phát triển nhà ở thành phố tổ chức hoạt động về nguồn tại Sơn La – Điện Biên (29/3/2021)
  Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (19/3/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video