Thông tin lý luận Thông tin lý luận

Vai trò của các tổ chức Đảng trong xây dựng đoàn kết thống nhất (5/2/2020 09:02)Công trình thi đua sáng tạo năm 2019 tuyên dương cấp Khối của Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố (5/2/2020 16:26)Kiên định Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh bảo vệ những nguyên tắc cơ bản của Đảng (22/1/2020 15:27)Kiên định Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh bảo vệ những nguyên tắc cơ bản của Đảng (22/1/2020 15:27)Kiên định Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh bảo vệ những nguyên tắc cơ bản của Đảng (22/1/2020 15:24)

Các tin khác:
Tiêu chí “05 hiểu – 06 cần” để nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đảng viên  (1/1/2020)
Một số cách làm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Đảng bộ Khối  (1/1/2020)
Công trình thi đua sáng tạo năm 2019 tuyên dương cấp Khối của Chi bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân Thành phố (Nay là Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quôc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố)  (5/2/2020)
Công trình thi đua sáng tạo năm 2019 tuyên dương cấp Khối của Chi bộ Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố  (5/2/2020)
Công trình thi đua sáng tạo năm 2019 tuyên dương cấp Khối của Chi bộ Ban Nội chính Thành ủy  (5/2/2020)

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 (7/2/2020)
  Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng (03/2/1930 - 03/2/2020) và tổng kết công tác đảng bộ năm 2019 (5/2/2020)
  Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng (3/2/2020)
  Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố tổ chức trao Huy hiệu Đảng 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (31/1/2020)
  Chương trình “Xuân biên thùy - ấm lòng Chiến sĩ” tại Cần Giờ (19/1/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video