tài liệu tuyên truyền tài liệu tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912 – 2022) (7/3/2022 10:17)Đề cương Tuyên truyền chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII (7/3/2022 10:16)Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 – 01/02/2022) (22/1/2022 10:14)Đề cương Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (25/10/2021 06:16)[Infographic] Văn phòng cấp ủy - Kỷ niệm 91 năm xây dựng và trưởng thành (18/10/2021 06:09)

Các tin khác:
[Infographic] Ngành Kiểm tra Đảng vẻ vang truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”  (16/10/2021)
[Infographic] Thanh niên Việt Nam: Yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển  (15/10/2021)
[Infographic] Đồng chí Hồ Hảo Hớn - Thủ lĩnh kiên trung của học sinh, sinh viên Sài Gòn – Gia Định  (17/10/2021)
[Infographic] Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng  (14/10/2021)
[Infographic] Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 9, Khóa XI (Mở rộng)  (16/10/2021)

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Lễ Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (03/7/2007-03/7/2022) và khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo khu di tích Đảng ủy các Cơ quan Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam (3/7/2022)
  Gần 600 công chức, viên chức, công nhân lao động tham gia hội diễn văn nghệ với chủ đề “Tự hào tiếp bước” (30/6/2022)
  Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới” và “Tháng hành động vì môi trường” năm 2022 (27/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố với nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân (7/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố trao quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng và Trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn (30/5/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video