tài liệu tuyên truyền tài liệu tuyên truyền

Đề cương Tuyên truyền chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII (7/3/2022 10:16)Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 – 01/02/2022) (22/1/2022 10:14)Đề cương Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (25/10/2021 06:16)[Infographic] Văn phòng cấp ủy - Kỷ niệm 91 năm xây dựng và trưởng thành (18/10/2021 06:09)[Infographic] Ngành Kiểm tra Đảng vẻ vang truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy” (16/10/2021 08:04)

Các tin khác:
[Infographic] Thanh niên Việt Nam: Yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển  (15/10/2021)
[Infographic] Đồng chí Hồ Hảo Hớn - Thủ lĩnh kiên trung của học sinh, sinh viên Sài Gòn – Gia Định  (17/10/2021)
[Infographic] Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng  (14/10/2021)
[Infographic] Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 9, Khóa XI (Mở rộng)  (16/10/2021)
Bài 4: Khắc phục bất cập về Quy định những điều đảng viên không được làm  (11/10/2021)

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Lễ Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (03/7/2007-03/7/2022) và khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo khu di tích Đảng ủy các Cơ quan Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam (3/7/2022)
  Gần 600 công chức, viên chức, công nhân lao động tham gia hội diễn văn nghệ với chủ đề “Tự hào tiếp bước” (30/6/2022)
  Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới” và “Tháng hành động vì môi trường” năm 2022 (27/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố với nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân (7/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố trao quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng và Trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn (30/5/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video