tài liệu tuyên truyền tài liệu tuyên truyền

[Infographic] Ngành Kiểm tra Đảng vẻ vang truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy” (16/10/2021 08:04)[Infographic] Thanh niên Việt Nam: Yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển (15/10/2021 13:56)[Infographic] Đồng chí Hồ Hảo Hớn - Thủ lĩnh kiên trung của học sinh, sinh viên Sài Gòn – Gia Định (17/10/2021 06:52)[Infographic] Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/2021 06:49)[Infographic] Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 9, Khóa XI (Mở rộng) (16/10/2021 08:45)

Các tin khác:
Bài 4: Khắc phục bất cập về Quy định những điều đảng viên không được làm  (11/10/2021)
Bài 3: Đặc biệt chú trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái... biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"  (11/10/2021)
Bài 2: “Đột phá” trong công tác xây dựng Đảng  (11/10/2021)
Những “dấu ấn” công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng  (11/10/2021)
[Infographic] Đồng chí Nguyễn Văn Chí - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung  (13/10/2021)

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Công đoàn Viên chức Thành phố với nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân (7/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố trao quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng và Trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn (30/5/2022)
  Góp thêm 2.000 sáng kiến vào “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” (29/5/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố tuyên dương gương điển hình công nhân lao động giỏi trên công trường xây dựng tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối tiên) (28/5/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố kiện toàn nhân sự tại các Công đoàn cơ sở Khu Công nghệ cao (26/5/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video