tài liệu tuyên truyền tài liệu tuyên truyền

Đề cương Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (25/10/2021 06:16)[Infographic] Văn phòng cấp ủy - Kỷ niệm 91 năm xây dựng và trưởng thành (18/10/2021 06:09)[Infographic] Ngành Kiểm tra Đảng vẻ vang truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy” (16/10/2021 08:04)[Infographic] Thanh niên Việt Nam: Yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển (15/10/2021 13:56)[Infographic] Đồng chí Hồ Hảo Hớn - Thủ lĩnh kiên trung của học sinh, sinh viên Sài Gòn – Gia Định (17/10/2021 06:52)

Các tin khác:
[Infographic] Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng  (14/10/2021)
[Infographic] Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 9, Khóa XI (Mở rộng)  (16/10/2021)
Bài 4: Khắc phục bất cập về Quy định những điều đảng viên không được làm  (11/10/2021)
Bài 3: Đặc biệt chú trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái... biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"  (11/10/2021)
Bài 2: “Đột phá” trong công tác xây dựng Đảng  (11/10/2021)

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Chi bộ Hội Nông dân Thành phố kết nạp đảng viên mới (3/12/2021)
  Trao tặng 100 phần quà cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại xã Lý Nhơn, Cần Giờ (25/10/2021)
  Công đoàn Viên chức TPHCM trao 120 túi an sinh đến đoàn viên công đoàn, người lao động thuộc CĐCS Cơ quan Thành Đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (15/10/2021)
  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo nhân kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (15/10/2021)
  Trao tặng 1000 túi an sinh đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (15/10/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video