danh mục văn kiện danh mục văn kiện
 

 


  

 

   


 
 
 
Phát biểu của Bí thư Thành ủy

 

PHÁT BIỂU

CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ THANH HẢI, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ THÀNH ỦY

TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG, LẦN THỨ HAI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

(ngày 5 tháng 8 năm 2015)

Kính thưa Đại hội,

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội,

Sau khi tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của 72 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; đồng thời chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình, đúng quy định theo Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; hôm nay, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong niềm tự hào, phấn khởi của Đảng bộ và Nhân dân thành phố đang tích cực hoạt động, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội X Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tôi gửi đến các đồng chí đại biểu Đại hội; qua các đồng chí gửi đến toàn thể đảng viên, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối lời chúc mạnh khỏe, thắng lợi với những tình cảm thân thiết; chúc Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Năm năm qua, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối, của Đảng ủy Khối; bám sát đặc điểm của Đảng ủy cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp; quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố, các nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy; đặc biệt là các nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị, về cải cách hành chính, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; toàn Đảng bộ Khối đã xác định rõ trọng tâm, trọng điểm qua việc xây dựng và tổ chức thực hiện năm nghị quyết chuyên đề, tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tập trung thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng theo hướng đề cao trách nhiệm tự nghiên cứu của đảng viên, chú trọng đổi mới công tác nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, vừa nâng cao “sức đề kháng” của mỗi đảng viên, vừa tăng tính chiến đấu, sức thuyết phục của mặt công tác có tầm quan trọng hàng đầu này. Chính việc tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy đã nâng cao nhận thức đường lối, chủ trương của Đảng trong đội ngũ đảng viên toàn Đảng bộ, làm cơ sở để tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao theo chức năng, thẩm quyền. Việc nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đạt chuyển biến bước đầu quan trọng, thúc đẩy việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của đảng viên, chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu.

Sinh hoạt chi bộ, cấp ủy ngày càng nền nếp; chất lượng sinh hoạt chi bộ tiếp tục chuyển biến tích cực, thu hút sự tham gia thảo luận của đảng viên, nhất là đảng viên trẻ tuổi; việc sinh hoạt chuyên đề hàng quý đã giúp chi bộ có điều kiện xem xét sâu, có nghị quyết kịp thời về những vấn đề quan trọng trong phạm vi trách nhiệm lãnh đạo của chi bộ. Công tác quản lý đảng viên, phân tích chất lượng đảng viên có tiến bộ, tạo cơ sở để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện tốt việc nhận xét đảng viên trong diện Ban Thường vụ Thành ủy hoặc diện Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, tham gia tốt công tác cán bộ theo thẩm quyền và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, việc chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được tập trung, tạo chuyển biến tốt; công tác phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên thực hiện nghiêm túc, khách quan, ngày càng sát thực chất [1][1]

Qua phong trào thi đua yêu nước, hoạt động thiết thực của các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức cơ sở đảng đã chú trọng tạo nguồn đối tượng đảng, tích cực bồi dưỡng nhận thức về Đảng, động cơ phấn đấu vào Đảng, thử thách, xem xét kết nạp; công tác phát triển đảng viên mới ở khá nhiều tổ chức cơ sở có tiến bộ [2][2].

Cùng với việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, Đảng bộ đã thực hiện khá tốt công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của các cơ quan quản lý nhà nước, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Đảng ủy, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Khối đã chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, thực hiện các nguyên tắc của Đảng; vào các khâu dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, xử lý nghiêm minh sai phạm và có tác dụng ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên [3][3].

Tất cả những nỗ lực, kết quả đó, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng, trực tiếp vào việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Thực tiễn hoạt động của Đảng bộ Khối, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố khẳng định sự đúng đắn của chủ trương thành lập Đảng bộ Khối của Ban Thường vụ Thành ủy, cho thấy rằng mô hình đảng ủy cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp hoàn toàn phát huy tác dụng, nếu đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy nắm chắc chức năng, nhiệm vụ; có phương thức lãnh đạo sát hợp, đúng đắn, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi ghi nhận, đánh giá cao, chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, sáng kiến, tinh thần đoàn kết, vượt khó, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh niềm vui và tự hào về những thành quả đạt được; trên tinh thần tự phê bình cao, nghiêm túc và trách nhiệm, Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã phân tích sâu sắc những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc nắm bắt diễn biến, đánh giá tình hình tư tưởng, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Một số cấp ủy cơ sở còn thụ động trong đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một số cấp ủy cơ sở, nhận thức chưa sâu sắc, chưa thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ về công tác cán bộ từ đánh giá đảng viên, đến tham gia ý kiến vào quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ; chưa quan tâm đúng mức đào tạo lý luận chính trị cho đảng viên, một số đồng chí khi được đề nghị đề bạt chưa đạt về trình độ lý luận chính trị. Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở một số đơn vị vẫn còn hạn chế. Công tác quản lý đảng viên của một số cấp ủy, chi bộ còn lúng túng, chưa nắm sát các mối quan hệ xã hội chủ yếu của đảng viên. Công tác phát triển đảng viên mới ở không ít đơn vị chưa tương xứng yêu cầu nhiệm vụ và nguồn quần chúng ưu tú của Đảng bộ.

Một số cấp ủy cơ sở còn lúng túng về nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát và thiếu chủ động trong tự kiểm tra, chưa phát hiện, ngăn ngừa vi phạm đối với đảng viên trong cơ sở đảng của mình. Hoạt động đoàn thể ở một số cơ sở trong khối còn chậm đổi mới nội dung và phương thức; chưa nắm sát tình hình, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, người lao động; chưa chủ động đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp. Tinh thần trách nhiệm, thái độ, phong cách phục vụ Nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức còn yếu kém; trách nhiệm của người đứng đầu còn thấp. Mức độ hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp đối với việc thực hiện công vụ một số cơ quan nhà nước chưa cao. Một số cấp ủy chưa chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Đại hội Đảng bộ Khối cần tập trung thảo luận, phân tích sâu những kết quả, tiến bộ, kinh nghiệm, cách làm hay; thí dụ với đặc điểm không có chính quyền cùng cấp, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đổi mới thế nào phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đáp ứng chức năng, nhiệm vụ; nhất là nhiệm vụ then chốt là công tác xây dựng Đảng; sự tiến bộ trong công tác quản lý đảng viên; nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; thúc đẩy tạo chuyển biến trong công tác dân vận của chính quyền,… Đồng thời, phân tích thật sâu sắc những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; như vì sao cùng một chủ trương, nhưng có những đơn vị điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi hơn lại thực hiện đạt kết quả thấp hơn trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng? Vì sao, có những đơn vị không tạo được chuyển biến rõ rệt trong khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra khi thực hiện kiểm điểm tự phê bình, tiếp thu phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng? Vì sao kết quả cải cách hành chính không đồng đều, chưa đáp ứng yêu cầu của chương trình cải cách hành chính?

Trên cơ sở đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp sát hợp, có tính hành động cao trong nhiệm kỳ tới, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng bộ Khối thật sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng các cơ quan, đơn vị trong khối thật vững mạnh, đáp ứng đòi hỏi rất cao của nhiệm vụ “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á,…”.

Thưa các đồng chí,

Về mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 được nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy đã cho ý kiến, các đồng chí đã tiếp thu, bổ sung, trình Đại hội; tôi thống nhất những nội dung cơ bản. Sau đây, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nêu thêm năm vấn đề trọng tâm để Đại hội thảo luận, xác định rõ hơn nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới :

Thứ nhất, Đảng ủy Khối, các Ban của Đảng ủy Khối, toàn Đảng bộ Khối, ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội của Khối cần nắm vững đặc điểm của Đảng bộ, một Đảng bộ lớn, có trên 7.000 đảng viên đang làm việc tại các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội cấp thành phố; là những cơ quan tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thành phố, những cơ quan lãnh đạo, có trách nhiệm trong ban hành chính sách thuộc thẩm quyền; các cơ quan chỉ đạo tổ chức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp Nhân dân; các cơ quan tư pháp cấp thành phố; nhiều cơ quan tham mưu, cơ quan trực tiếp tiếp xúc giải quyết công vụ với tổ chức và Nhân dân, cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, thể thao, nghiên cứu, đào tạo cán bộ, cơ quan quản lý dự án các công trình trọng điểm kết cấu hạ tầng đô thị có quy mô lớn,… Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh tại các cơ quan rất quan trọng như vậy, là hạt nhân, là cơ sở để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chắc chắn sẽ là động lực lớn, tác động sâu sắc để xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình với vai trò đô thị đặc biệt; xứng tầm trước yêu cầu hiện nay và thời kỳ mới.

Thành ủy hiện có 68 đồng chí thì 43 đồng chí (63%) là đảng viên của Đảng bộ Khối; 15/18 đồng chí (83%) trong Ban Thường vụ Thành ủy đang sinh hoạt tại Đảng bộ Khối. Có thể nói, bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, sự kiên định mục tiêu độc  lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sự kiên định đường lối đổi mới của Đảng, năng lực tư duy, năng lực cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối có tác động trực tiếp đến việc hoạch định, xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ trương, quyết sách xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố của Thành ủy. Vì vậy, việc xây dựng Đảng bộ Khối, các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ thật trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa quyết định đối với công tác xây dựng Đảng bộ thành phố chúng ta. Đồng thời, càng đòi hỏi sự nêu gương của các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Khối trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; có tác dụng trực tiếp, rất quan trọng trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, các chương trình hành động của Đảng ủy Khối.

Mặt khác, đòi hỏi sự chỉ đạo thẳng thắn, khách quan, vô tư, mạnh mẽ, kiên quyết của Đảng ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với mọi tổ chức cơ sở đảng, mọi đảng viên.

Thứ hai, Đảng bộ Khối phải đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng và đặc điểm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở từng cơ quan, đơn vị theo hướng đa dạng hóa các hình thức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt nghị quyết, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng; đề cao việc tự  nghiên cứu nghị quyết, tự học tập lý luận của đảng viên; nâng cao chất lượng thảo luận nghị quyết gắn với tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của chính tổ chức cơ sở đảng của mình; tăng cường nắm bắt, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Mọi nỗ lực thực hiện công tác chính trị tư tưởng trong Đảng bộ Khối phải nhằm nâng cao “sức đề kháng” của từng cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối cần ý thức rõ vị trí, trách nhiệm của mình ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên trong tổ chức cơ sở đảng, còn cần phải nhận thức được vị trí công tác của mình ảnh hưởng, tác động trong hệ thống toàn ngành công tác chuyên môn của mình từ cấp thành phố đến cơ sở; càng phải có trách nhiệm trong nhận thức, ngôn phong, hành vi cá nhân hành vi khi hành xử công tác hàng ngày.

Tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phản bác các quan điểm sai trái, giữ vững kỷ luật phát ngôn. Các cấp ủy, trước hết là bí thư cấp ủy phải thường xuyên nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng trong sinh hoạt đảng, cơ quan, đoàn thể; khắc phục tình trạng mơ hồ về chính trị trong cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ; phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng phải đi đôi với tập trung, kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lợi dụng dân chủ để cổ xúy cho những tư tưởng trái với quan điểm, đường lối của Đảng. Đề cao ý thức đấu tranh chống âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc chống phá chế độ của các thế lực thù địch; thường xuyên nắm tình hình, đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện và đấu tranh kịp thời với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm xây dựng Đảng bộ luôn vững vàng về tư tưởng chính trị trong mọi tình huống.

Để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, có tính lan tỏa mạnh, là công việc quan trọng, thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên; các cấp ủy đề cao sự chủ động, có quyết tâm trong việc phát hiện và giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, cơ quan, đơn vị, không để kéo dài, làm suy giảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp từ các đồng chí trong Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy Khối đến các đồng chí đảng ủy viên cơ sở, chi ủy; đặc biệt là các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Chú trọng việc đánh giá rút kinh nghiệm, giới thiệu cách làm hiệu quả để nhân rộng trong Đảng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc và bền vững.

Thứ ba, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh để đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là những chi bộ, đảng bộ chưa đạt trong sạch, vững mạnh [4][4], chi bộ, đảng bộ có nhiều khó khăn. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; phát huy việc xây dựng, sinh hoạt và tổ chức thực hiện những chuyên đề với nội dung thiết thực, sát đặc điểm nhiệm vụ chi bộ, đảng bộ, gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và những vấn đề mới phát sinh; nâng cao tính tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy. Dứt khoát ngăn chặn tâm lý “giấu bệnh”, nếu có hạn chế, khuyết điểm, “có bệnh” mà “giấu bệnh” thì chắc chắn bệnh càng nặng, càng kéo dài. Vì vậy, mỗi cấp ủy, đảng viên phải thường xuyên tự soi rọi, tự điều chỉnh suy nghĩ và hành động của mình theo đúng đường lối, chủ trương, nguyên tắc của Đảng, thật thà tự phê bình, thẳng thắng phê bình, cầu thị tiếp thu phê bình và kiên trì khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm.

Cấp ủy cơ sở phối hợp với Đảng đoàn, Ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định của Đảng và Nhà nước; căn cứ tiêu chuẩn chức danh cán bộ chú ý phát hiện cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi, cán bộ xuất thân từ công nhân có đức, có tài; công tác cán bộ đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sai phạm của cán bộ, đảng viên, nhất là những nơi, những khâu, những vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực.

Tiếp tục phát huy những chuyển biến tích cực trong việc tạo nguồn, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới; giúp cho những chi bộ chưa thực hiện tốt khắc phục rõ rệt trong nhiệm kỳ này. Đặc biệt quan tâm, bồi dưỡng nhận thức, động cơ phấn đấu vào Đảng; gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ. Chú ý phát triển đảng từ đoàn viên thanh niên, cán bộ khoa học - kỹ thuật, phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ.

Nâng tính chủ động của cấp ủy cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; xác định rõ vấn đề trọng tâm trong kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối sát với đặc điểm nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; quan tâm đúng mức việc kiểm tra thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát tại các tổ chức đảng, đảm bảo các kết luận sau kiểm tra, giám sát phải được thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối nhằm thực hiện thật tốt vai trò lãnh đạo; thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối theo quy định [5][5] của Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ chính trị; tham gia với lãnh đạo các cơ quan quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và của ngành cấp trên về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển đơn vị; đề xuất quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, nhận xét chính xác đảng viên và tham gia thật tốt công tác cán bộ trong diện Ban Thường vụ Thành ủy hoặc Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố quản lý,…Để làm tốt những nhiệm vụ này đòi hỏi Đảng ủy Khối khóa II phải chú trọng đề ra nội dung nhiệm vụ sát đặc điểm từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, thật linh hoạt, sâu sắc. Đảng ủy tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và tổng kết thực tiễn về phương thức lãnh đạo; chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy những vấn đề cần thiết có liên quan đến cơ chế, chính sách và các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đồng thời, chú trọng thực hiện cải cách hành chính trong Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với Công đoàn viên chức thành phố, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối nhằm phát huy sự chủ động của các đoàn thể chính trị - xã hội, trong tổ chức hoạt động, trong đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của giới, của đoàn viên.

Thứ năm, chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức đối với công tác vận động Nhân dân; tăng cường lãnh đạo và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với Nhân dân, quán triệt quan điểm việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, giáo dục đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ Khối.

Thưa các đồng chí,

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bảo đảm chất lượng, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý theo yêu cầu của Chỉ thị 36, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy;  tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất, là hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ, có đủ khả năng lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II đề ra. Các đồng chí đại biểu dự Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm và khách quan căn cứ vào tiêu chuẩn, lựa chọn để bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu vào Đảng ủy Khối khóa II; trong đó, cần chú ý đội ngũ cán bộ chuyên trách có đủ điều kiện để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ máy chuyên trách của Đảng ủy Khối hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đồng thời, Đại hội cần xem xét lựa chọn, bầu đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ để đóng góp vào sự thành công của Đại hội X Đảng bộ thành phố.

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố lần thứ II sớm đi vào cuộc sống, sau khi kết thúc Đại hội, Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch thật cụ thể và tập trung tổ chức thực hiện đến nơi, đến chốn; trong đó, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo; phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng cá nhân với khối lượng công việc cụ thể, bố trí nguồn lực để thực hiện, mốc thời gian hoàn thành rõ ràng; phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát và định kỳ sơ kết hàng năm để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời động viên, khen thưởng, phát huy, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, yếu kém; phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội.

Chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi; chúc Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn các đồng chí./.

 

[1][1] Năm 2011, 78,38% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; năm 2014, 67,6% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh

 

[2][2] 5 năm qua, kết nạp 2.400 đảng viên mới (chỉ tiêu là 2.500); trong đó từ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là 922 đoàn viên ưu tú (38,41%,tỷ lệ đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ưu tú được kết nạp Đảng trong tổng số đảng viên mới toàn thành phố là 52,59%); 1.123 đồng chí nữ (46,8%). Có 5/2.400 đảng viên dự bị (0,20%) bị xóa tên

[3][3] Trong nhiệm kỳ thi hành kỷ luật 76 đảng viên (trong đó có 14 cấp ủy viên các cấp; khai trừ 10, cách chức 2, cảnh cáo 28, khiển trách 36) và 2 tổ chức đảng (1 cảnh cáo, 1 khiển trách)

[4][4] Năm 2014, còn 19 tổ chức cơ sở đảng (26,76%) chỉ “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 3 tổ chức cơ sở đảng (4,22%) “hoàn thành nhiệm vụ” và 1 tổ chức cơ sở đảng (1,4%) yếu kém

[5][5] Quy định số 3198 ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
tin nổi bật tin nổi bật
  Thăm, tặng quà cho 200 gia đình chính sách, người khuyết tât, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (10/12/2022)
  Hội thi văn nghệ dành cho đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ đề "Ngời sáng niềm tin" (9/12/2022)
  Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Thành phố - Uống nước nhớ nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (8/12/2022)
  Tạo sức đề kháng để không mắc "căn bệnh" nguy hiểm (8/12/2022)
  Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4/12/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video