Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp

 


  

   


 
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Có được bổ sung thêm người ngoài danh sách bầu cấp ủy lần hai không ?
(Người gửi: | Ngày gửi: 21/06/2020)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Đại hội tiến hành bầu cấp ủy, khi ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, số người trúng cử ít hơn số lượng cấp ủy mà đại hội đã quyết định. Đại hội quyết định bầu đủ số lượng cấp ủy viên. Danh sách bầu cử lần này, đại hội có được bổ sung thêm người ngoài danh sách bầu cử lần đầu không ?
Câu đáp
Khoản 2, Điều 20, Quy chế bầu cử trong Đảng quy định về bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên: “Danh sách bầu cử lần sau có giới thiệu bổ sung đại biểu ngoài danh sách bầu cử lần trước hay không do đại hội quyết định”: Chỉ áp dụng trong trường hợp đại hội bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, còn khi bầu cấp ủy không áp dụng quy định này.
Như vậy, khi bầu cử lần thứ hai để đủ số lượng cần bầu thì danh sách bầu cử là những đồng chí không trúng cử trong danh sách bầu cử lần đầu, không bổ sung thêm.
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng: Tuyên dương điển hình học tập và làm theo Bác năm 2022 (17/5/2022)
  Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP: Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19/5/2022 (17/5/2022)
  Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 14 năm 222 với hoạt động triển lãm hình ảnh chuyên đề “Bác Tôn với Công nhân” (5/5/2022)
  Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh (5/5/2022)
  Lễ khánh thành hệ thống lọc nước tại đồn biên phòng Lộc Thành và đồn biên phòng Phước Thiện (29/4/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video