Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp

 


  

   


 
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Đảng viên sinh con thứ ba
(Người gửi: hoàng đức an | Ngày gửi: 25/09/2015)
Câu hỏi
(Người gửi: hoàng đức an | Địa chỉ: nghĩa hưng, Nam định | Email: HoangVietDương@gmail,com)
Tôi hiện nay là Đảng ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ sở. Tôi hiện đã có hai con, trong thời gian qua tôi bị vỡ kế hoạch tới đây, chuẩn bị sinh con thứ 3.
Vậy sau khi tôi sinh con thứ 3 tôi bị hình thức kỷ luật như thế nào của Đảng.
Tôi xin trân trọng cảm ơn và mong được phúc đáp./.
Câu đáp
Chương III, Điều 26, khoản 1 Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 03 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; qui định “Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách”.
Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW ngày 6 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy định 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên. Những trường hợp sau đây không vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình:
- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.
- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.
Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.
- Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.
- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):
+ Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).
+ Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.
- Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh".
- Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19-01-1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng “Về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”).
Thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình do chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt xem xét xử lý.
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Chi bộ Hội Nông dân Thành phố kết nạp đảng viên mới (3/12/2021)
  Trao tặng 100 phần quà cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại xã Lý Nhơn, Cần Giờ (25/10/2021)
  Công đoàn Viên chức TPHCM trao 120 túi an sinh đến đoàn viên công đoàn, người lao động thuộc CĐCS Cơ quan Thành Đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (15/10/2021)
  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo nhân kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (15/10/2021)
  Trao tặng 1000 túi an sinh đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (15/10/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video