Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp

 


  

   


 
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Kiểm tra nhận thức của cảm tình đảng
(Người gửi: | Ngày gửi: 12/01/2015)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Việc cán bộ tổ chức của cấp ủy cấp trên kiểm tra nhận thức của cảm tình Đảng khi làm thủ tục kết nạp đảng viên có đúng quy định không?ông?
Câu đáp
Khoản 3, Điều 4 Điều lệ Đảng quy định về trách nhiệm của chi bộ và chi ủy trong việc kết nạp đảng quy định: “Trước khi chi bộ xét và đề nghị kết nạp đảng, chi ủy kiểm tra lại điều kiện của người vào Đảng và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức, đoàn thể nơi người đó sinh hoạt.
Chi bộ xét và đề nghị kết nạp từng người một, khi có ít nhất hai phần ba số đảng viên chính thức trong chi bộ tán thành thì đề nghị lên cấp ủy cấp trên; khi có quyết định của cấp ủy cấp trên, chi bộ tổ chức lễ kết nạp từng người một.
Đảng ủy cơ sở xét, nếu được ít nhất hai phần ba số cấp ủy viên tán thành kết nạp thì đề nghị lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.
Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng hoặc cấp ủy cơ sở được ủy quyền xét, quyết định kết nạp từng người một…”
Điểm 3.7 trong Hướng dẫn số 01 – HD/TW ngày 05/1/2012 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng ghi: Sau khi nhận được nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của cấp ủy cơ sở, Ban tổ chức của cấp ủy có thẩm quyền tiến hành thẩm tra lại, trích lục tài liệu gởi các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ cấp ủy nghiên cứu.
Như vậy, việc Ban Tổ chức của cấp ủy có thẩm quyền kết nạp Đảng viên thẩm tra lại kiến thức của người vào Đảng là đúng quy định.
(Trích nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng số 11-2014, trang 66-67)

Tin nổi bật Tin nổi bật
  Chi bộ Hội Nông dân Thành phố kết nạp đảng viên mới (3/12/2021)
  Trao tặng 100 phần quà cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại xã Lý Nhơn, Cần Giờ (25/10/2021)
  Công đoàn Viên chức TPHCM trao 120 túi an sinh đến đoàn viên công đoàn, người lao động thuộc CĐCS Cơ quan Thành Đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (15/10/2021)
  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo nhân kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (15/10/2021)
  Trao tặng 1000 túi an sinh đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (15/10/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video