Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp

 


  

   


 
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Tham gia sinh hoạt chi bộ
(Người gửi: | Ngày gửi: 29/06/2016)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Trường hợp đồng chí A là chi ủy viên đã bị khởi tố và được tại ngoại, nhưng vẫn được chi bộ mời tham dự sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chi ủy bình thường. Việc tham dự sinh hoạt như vậy có đúng quy định không?
Câu đáp
Khoản 4, Điều 40, Điều lệ Đảng khóa XI quy định: "Việc đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ của cấp ủy viên, đình chỉ hoạt động của tổ chức đảng phải được cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra có thẩm quyền quyết định theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương".
Điểm 4.1, Khoản 4, Điều 40 trong Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm ra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định:
"Đảng viên (kể cả cấp uỷ viên) có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng mà có hành vi cố ý gây trở ngại cho các hoạt động của cấp uỷ và công tác kiểm tra của Đảng hoặc bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra quyết định truy tố, tạm giam thì phải đình chỉ sinh hoạt đảng.
Cấp uỷ viên có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng mà có hành động cụ thể cố ý gây trở ngại cho hoạt động của cấp uỷ và công tác kiểm tra của Đảng hoặc bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra quyết định khởi tố thì phải đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ. Cấp uỷ viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng đương nhiên bị đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ".
Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp đảng viên (không giữ chức vụ) có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nếu chỉ mới bị khởi tố, không bị tạm giam thì chưa phải đình chỉ sinh hoạt đảng, đảng viên đó vẫn được sinh hoạt đảng bình thường.
Trường hợp đảng viên là cấp ủy viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bị khởi tố thì phải đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên đó và đương nhiên không được sinh hoạt cấp ủy và không hoạt động với danh nghĩa là cấp ủy viên trong thời gian bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy.
Như vậy, trường hợp đồng chí A là chi ủy viên đã bị khởi tố và được tại ngoại, nhưng vẫn được sinh hoạt chi ủy bình thường là sai quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng.
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Trao tặng 100 phần quà cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại xã Lý Nhơn, Cần Giờ (25/10/2021)
  Công đoàn Viên chức TPHCM trao 120 túi an sinh đến đoàn viên công đoàn, người lao động thuộc CĐCS Cơ quan Thành Đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (15/10/2021)
  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo nhân kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (15/10/2021)
  Trao tặng 1000 túi an sinh đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (15/10/2021)
  Công đoàn Viên chức TPHCM trao 267 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2020 - 2021 cho học sinh, sinh viên vượt khó, có thành tích học tập xuất sắc (15/10/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video