Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp

 


  

   


 
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Hình thức kỷ luật Đảng và chính quyền
(Người gửi: | Ngày gửi: 02/02/2016)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Hình thức kỷ luật về Đảng và chính quyền thực hiện như thế nào? Có đồng bộ và tương xứng không?
Câu đáp
* Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm:
Căn cứ Chương I, Điều 2 Qui định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 03 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW ngày 6 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng khóa XI.
- Khoản 4, quy định “Các hình thức kỷ luật đảng viên vi phạm thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Đối với đảng viên chính thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Đối với đảng viên dự bị: khiển trách, cảnh cáo. Đảng viên vi phạm đến mức khai trừ thì phải khai trừ, không áp dụng hình thức xóa tên; cấp ủy viên vi phạm đến mức cách chức thì phải cách chức, không cho thôi giữ chức; đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì áp dụng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo, không đủ tư cách thì xóa tên trong danh sách đảng viên”.
- Khoản 5, quy định “Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự phải truy cứu trách nhiệm hình sự, không “xử lý nội bộ”; bị tòa án tuyên phạt từ hình thức hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên thì phải khai trừ; nếu bị xử phạt bằng hình phạt thấp hơn cải tạo không giam giữ hoặc được miễm truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử phạt hành chính thì tùy nội dung, mức độ, tính chất, tác hại và nguyên nhân vi phạm mà xem xét, thi hành kỷ luật đảng một cách thích hợp.
Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ cấp huyện trở lên khi xem xét đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan pháp luật có thẩm quyền để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật, không được giữ lại để chỉ xử lý về kỷ luật đảng”.
* Xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức:
Điều 8, Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức; quy định “Các hình thức kỷ luật áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Buộc thôi việc. Áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc”.
Như vậy, hình thức kỷ luật đảng và chính quyền căn cứ nội dung, tính chất, mức độ sai phạm, tác hại, hậu quả gây ra; căn cứ các quy định của Đảng và của Nhà nước sẽ áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp, không nhất thiết phải là “tương xứng” như nhau giữa kỷ luật đảng với kỷ luật về chính quyền và đoàn thể. Quá trình xem xét, xử lý kỷ luật cần gắn với tự kiểm, kết quả thẩm tra, xác minh của tổ chức Đảng và cơ quan có thẩm quyền.
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Trao tặng 100 phần quà cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại xã Lý Nhơn, Cần Giờ (25/10/2021)
  Công đoàn Viên chức TPHCM trao 120 túi an sinh đến đoàn viên công đoàn, người lao động thuộc CĐCS Cơ quan Thành Đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (15/10/2021)
  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo nhân kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (15/10/2021)
  Trao tặng 1000 túi an sinh đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (15/10/2021)
  Công đoàn Viên chức TPHCM trao 267 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2020 - 2021 cho học sinh, sinh viên vượt khó, có thành tích học tập xuất sắc (15/10/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video