Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp

 


  

   


 
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Thu nộp Đảng phí
(Người gửi: | Ngày gửi: 22/06/2017)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Từ ngày 01/01/2017, mức thu nộp đảng phí được tính như thế nào?
Câu đáp
Căn cứ Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Bộ Chính trị quy định về chế độ đảng phí; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở; Hướng dẫn số 21-HD/VPTW ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Văn phòng Trung ương Đảng về hướng dẫn một số điểm quy định cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW;
Căn cứ Công văn số 965-CV/VPTW/nb ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc dừng không thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/VPTW ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Trung ương Đảng,
Căn cứ Công văn số 141-CV/VPTW/nb ngày 17 tháng 3 năm 2011 và Công văn số 1266-CV/VPTW/nb ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Văn phòng Trung ương Đảng mức thu, nộp đảng phí được tính cụ thể như sau:
1.1. Đảng viên trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, đóng đảng phí hàng tháng bằng 1% bao gồm các khoản sau:
- Tiền lương theo ngạch bậc, lương chức vụ, chức danh hoặc tiền công.
- Tiền lương theo ngạch bậc, lương chức vụ, chức danh tăng thêm theo quy định của Chính phủ.
- Các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội.
- Các khoản thu nhập tăng thêm khác được chi từ quỹ tiền lương của đơn vị: thu nhập tăng thêm do thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với sự nghiệp công lập; Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
1.2. Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế (sự nghiệp kinh tế, giáo dục, y tế, báo chí…), mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương (bao gồm cả tiền lương tăng thêm), phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công và các khoản thu nhập khác từ quỹ tiền lương của đơn vị.
1.3. Đảng viên hưởng lương bảo hiểm xã hội, đóng đảng phí hàng tháng bằng 0,5% mức tiền lương bảo hiểm xã hội.
1.4. Đảng viên thuộc đối tượng lao động tự do, nghỉ phép không hưởng lương, không xác định được thu nhập đóng đảng phí 10.000đồng/tháng.
1.5. Đảng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nếu có đơn đề nghị miễn hoặc giảm mức đóng đảng phí, chi bộ xem xét, báo cáo lên cấp ủy cơ sở quyết định.
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Trao tặng 100 phần quà cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại xã Lý Nhơn, Cần Giờ (25/10/2021)
  Công đoàn Viên chức TPHCM trao 120 túi an sinh đến đoàn viên công đoàn, người lao động thuộc CĐCS Cơ quan Thành Đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (15/10/2021)
  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo nhân kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (15/10/2021)
  Trao tặng 1000 túi an sinh đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (15/10/2021)
  Công đoàn Viên chức TPHCM trao 267 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2020 - 2021 cho học sinh, sinh viên vượt khó, có thành tích học tập xuất sắc (15/10/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video