Danh mục hỏi đáp Danh mục hỏi đáp

 


  

   


 
 
Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
   Chi tiết câu hỏi / trả lời  
  Cộng dồn phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên
(Người gửi: | Ngày gửi: 14/10/2020)
Câu hỏi
(Người gửi: | Địa chỉ: | Email: )
Khi biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên, ở cấp nào mới được cộng dồn phiếu theo quy định?
Câu đáp
Tại Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 38, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:
“Việc biểu quyết đề nghị kỷ luật hoặc biểu quyết quyết định kỷ luật phải bằng phiếu kín. Sau khi xem xét, kết luận tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì tổ chức đảng phải bỏ phiếu quyết định hoặc biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật cụ thể bằng phiếu kín.
Trường hợp kết quả biểu quyết quyết định các hình thức kỷ luật cụ thể mà không có hình thức kỷ luật nào đủ đa số phiếu theo quy định, thì cộng dồn số phiếu từ hình thức kỷ luật cao nhất xuống đến hình thức kỷ luật liền kề thấp hơn, đến hình thức kỷ luật nào kết quả có đủ đa số phiếu theo quy định thì lấy hình thức kỷ luật đó để quyết định”.
Như vậy, quy định nêu trên áp dụng đối với tất cả các tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật từ chi bộ trở lên khi thực hiện bỏ phiếu biểu quyết định hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng hoặc đảng viên vi phạm.
(Trích từ phần Hỏi - Đáp của Tạp chí Kiểm tra Trung ương).
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Công đoàn Viên chức Thành phố với nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân (7/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố trao quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng và Trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn (30/5/2022)
  Góp thêm 2.000 sáng kiến vào “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” (29/5/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố tuyên dương gương điển hình công nhân lao động giỏi trên công trường xây dựng tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối tiên) (28/5/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố kiện toàn nhân sự tại các Công đoàn cơ sở Khu Công nghệ cao (26/5/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video