Giới thiệu Giới thiệu
 

 


  

   


 
 
 
HỘI CỰU CHIẾN BINH HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

 

 1. Nhiệm vụ:

 - Tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết của Đại hội Cựu chiến binh Khối khoá III – Nhiệm kỳ 2017-2022, các Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn công tác của Hội Cựu chiến binh thành phố. Nghị quyết của Ban thường vụ Đảng uỷ Khối Dân – Chính – Đảng.

     + Cụ thể hóa chương trình nội dung Nghị quyết hội cấp mình. Nghị quyết hội cấp trên; Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối cho phù hợp tình hình thực tế của cấp mình và tổ chức triển khai, phổ biến cho Ban chấp hành các Hội cơ sở thực hiện.

     + Tổ chức kiểm tra, hoặc thông qua Ban Kiểm tra của Hội Cựu chiến binh Khối tiến hành kiểm, tra đôn đốc các Hội cơ sở thực hiện Nghị quyết của Cấp ủy Đảng, Nghị quyết của Hội các cấp và những chỉ thị công tác của Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp có liên quan đến Hội, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, sai trái.

     + Tổ chức sơ kết, tổng kết theo định kỳ, ra Nghị quyết 6 tháng, 1 năm của Ban chấp hành, đồng thời phổ biến các kinh nghiệm công tác cho các hội cơ sở.

 - Quan hệ công tác với Ban Dân vận Đảng ủy Khối, tổ chức phối hợp với các đoàn thể trong Khối để thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong Khối Dân – Chính – Đảng.

 - Báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tâm tư nguyện vọng, những thắc mắc của hội viên và của công chức, viên chức, lao động mà hội nắm được, đồng thời kiến nghị những chủ trương giải pháp tháo gỡ, giải quyết phù hợp.

2. Email: nhnam.duk@tphcm.gov.vn

3. Điện thoại: 08. 38249969

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ CHUYÊN TRÁCH

 

Họ tên

Chức danh

Hộp thư điện tử

Nguyễn Hoài Nam

Chủ tịch Hội CCB Khối

nhnam.duk@tphcm.gov.vn

  

 

tin nổi bật tin nổi bật
  Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sức sống mạnh mẽ, tiên phong đổi mới, xây dựng và phát triển vì cả nước, cùng cả nước (29/9/2022)
  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới (28/9/2022)
  Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh (25/9/2022)
  Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Đại hội XIII của Đảng (21/9/2022)
  Chính phủ có nhiều tiền thì vẫn phải tiết kiệm! (18/9/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video