Giới thiệu Giới thiệu

 


  

   


 
 
ban chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2015 ban chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2015

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI 

 NHIỆM KỲ 2010 – 2015


 

TT
HỌ TÊN
CHỨC DANH
 

 

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

 

1.       
 Đ/c Nguyễn Hoàng Năng
 
 
Thành ủy viên – Bí thư
2.       
 Đ/c Lê Anh Tuấn
 
 
Phó Bí thư Thường trực
3.       
 Đ/c Vũ Hữu Minh
 
 
Phó Bí thư
4.       
Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa
 
 
Trưởng Ban Dân vận
5.       
Đ/c Nguyễn Thị Hương
 
 
Trưởng Ban Tổ chức
6.       
Đ/c Hàng Thị Thu Nga
 
 
Trưởng Ban Tuyên giáo
7.       
 Đ/c Ngô Thúy Ngọc
 
 
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
8.       
 Đ/c Nguyễn Long Tuyền
 
 
Phó Ban Thường trực
Ban Tổ chức Thành ủy
9.       
Đ/c Đặng Văn Hồng
 
 
Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy
 

ỦY VIÊN BAN CHẤP ĐẢNG BỘ KHỐI

 

10. 
 Đc/ Nguyễn Tài Mạnh
 
 
Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức TP
11. 
 Đ/c Trần Thị Kim Loan
 
 
Phó Trưởng Ban Dân vận
12. 
 Đ/c Huỳnh Phong Vân
 
 
 Phó Trưởng Ban Tổ chức
13. 
 Đ/c Trần Thị Kim Thà
 
 
 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
14. 
 Đ/c Đặng Thị Tuyết Mai
 
 
Chánh văn phòng
15. 
 Đ/c Nguyễn Thanh Hải
 
 
Bí thư ĐoànTNCS Hồ Chí Minh Khối
16. 
 Đ/c Nguyễn Mạnh Cường
 
 
Bí thư Thành Đoàn
17. 
 Đ/c Huỳnh Ngọc Ánh
 
 
Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP
18. 
Đ/c Nguyễn Quý Hòa
 
 
Giám đốc Đài Truyền hình TP
19. 
 Đ/c Đào Thị Hương Lan
 
 
Giám đốc Sở Tài chính
20. 
 Đ/c Phạm Văn Hải
 
 
Chủ nhiệm
Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài
21. 
 Đc/ Lê Hùng Sơn
 
 
Phó Viện Trưởng VKSND TP
22. 
 Đ/c Đinh Thị Bạch Mai
 
 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP
23. 
Đ/c Lê Xuân Dương
 
 
Phó Cục trưởng Cục thuế TP
24. 
Đ/c Lê Hoài Trung
 
 
Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP
25. 
 Đ/c Đào Anh Kiệt
 
 
Giám đốc
Sở Tài nguyên và môi trường
26. 
 Đ/c Nguyễn Phước Minh
 
Phó Chánh văn phòng Thành ủy
27. 
 Đ/c Lê Tôn Thanh
 
 
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao
28. 
Đ/c Võ Sĩ
 
Phó Chánh Văn phòng
Ủy ban nhân dân TP
29. 
Đ/c Trần Văn Bảy
 
 
Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP
30. 
 Đ/c Nguyễn Thị Thu
 
 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP
31. 
 Đ/c Lê Văn Minh
 
 
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
 

 

 CÁC ĐỒNG CHÍ ĐÃ CHUYỂN CÔNG TÁC

1.       
 Đ/c Nguyễn Văn Rảnh
 
 
UVTV Thành ủy - Bí thư Đảng ủy Khối
(Chuyển công tác từ tháng 11/2011)
 
2.       
Đ/c Nguyễn Anh Tuấn
 
 
UVTV - Trưởng Ban Tổ chức ĐUK
(Chuyển công tác từ tháng 01/2013)
3.       
 Đ/c Phạm Anh Tùng
 
 
UVBCH Đảng bộ khối
 Phó chủ nhiệm UBKT ĐUK
Chuyển công tác từ tháng 9/2013
4.       
Đ/c Lâm Văn Ba
 
 
UVBCH Đảng bộ khối
Phó Chánh Văn phòng UBND TP
Thôi tham gia Ban chấp hành từ tháng 11/2014
5.       
Đ/c Huỳnh Thanh Hải
 
 
UVBCH Đảng bộ khối
 Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
Chuyển công tác từ tháng 03/2014
6.       
Đ/c Trần Thanh Hải
 
 
 
UVBCH Đảng bộ khối
 Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP
Chuyển công tác từ tháng 10/2013
7.       
Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
 
 
 Phó Chủ nhiệm
Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài
Thôi tham gia Ban chấp hành từ tháng 04/2012
8.       
Đ/c Nguyễn Văn Hùng
 
Chuyển công tác từ tháng 12/2013
9.       
Đ/c Mai Lương Khôi
 
 
 
UVBCH Đảng bộ khối
 Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Chuyển công tác từ tháng 12/2013
10. 
 Đ/c Nguyễn Quốc Việt
 
UVBCH Đảng bộ khối
 Bí thư Đoàn khối
Chuyển công tác từ tháng 04/2012
11. 
Đ/c Đặng Thùy Khánh Vân
 
 
 
Trưởng phòng Đoàn thể
 Ban Dân vận Thành ủy
(Thôi tham gia BCH từ tháng 12/2014)
 
 

CÁC ĐỒNG CHÍ ĐÃ NGHỈ HƯU

1.
 Đ/c Trương Thị Lan
 
 
UVTV - Chủ nhiệm UBKT ĐUK
(Đã nghỉ hưu từ tháng 6/2014)
 

 

tin nổi bật tin nổi bật
  Kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng (30/12/2021)
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng (27/12/2021)
  Ngời sáng tinh thần trọng dụng nhân tài của Bác Hồ kính yêu (27/12/2021)
  Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh (27/12/2021)
  Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thông tin thời sự quý IV/2021 (23/12/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video