Giới thiệu Giới thiệu
 

 


  

   


 
 
 
ban chấp hành nhiệm kỳ 2007 - 2010 ban chấp hành nhiệm kỳ 2007 - 2010
 
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI ĐẢNG BỘ KHỐI
NHIỆM KỲ 2007 – 2010
 
 
Stt
Họ tên
Chức danh trong nhiệm kỳ    
ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ
1.       
KIỀU NGỌC TRẠC
Bí thư Đảng ủy khối -  Phó Ban Phòng chống tham nhũng TP
2.       
HUỲNH THÀNH LẬP
Phó Bí thư Đảng ủy khối
3.       
NGUYỄN CHẤN HƯNG
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối
4.       
NGUYỄN NHẬT THU
Phó Bí thư Đảng ủy khối
5.       
TRƯƠNG VĂN LẮM
Chánh Văn phòng UBND TP
6.       
NGUYỄN THỊ LAN
Phó Ban Tổ chức Thành ủy
7.       
LÂM NGỌC MẠNH
Trưởng ban Dân Vận Đảng ủy Khối
8.       
NGUYỄN VINH THÁI
Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP
9.       
CAO VĂN PHẬN
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối
10. 
NGUYỄN DUY TÒNG
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
11. 
VŨ HỮU MINH
Trưởng Ban Tổ chức
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI
12. 
PHAM VĂN BỰ
Phó Chánh Văn phòng Thành ủy
13. 
NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP
14. 
HỒ VĂN ĐỒ
Phó Ban Tổ chức Thành ủy
15. 
PHẠM VĂN HẢI
Phó Chủ tịch UBMTTQ TP
16. 
NGUYỄN NGỌC HẠNH
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP
17. 
NGUYỄN VĂN HOÀNG
Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy
18. 
ĐẶNG VĂN HỒNG
Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy
19. 
TRƯƠNG THỊ HIỀN
Hiệu trưởng Trường Cán bộ TP
20. 
LÊ THỊ HUỆ
Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP
21. 
HOÀNG VĂN KHÁNG
Phó Tổng Biên tập Báo SGGP
22. 
PHAN LONG
Bí thư - Phó Chủ tịch LH các tổ chức Hữu nghị TP
23. 
HỒ THỊ PHẤN
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát TP
24. 
PHAN TÁNH
Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP
25. 
NGUYỄN THANH TUẤN
Phó Ban Tổ chức ĐUK
26. 
MA XUÂN VIỆT
Chủ tịch HĐTV công ty TNHH 1TV NXB Trẻ
27. 
NGÔ MINH HỒNG
Giám đốc Sở Tư Pháp TP
28. 
THÁI VĂN RÊ
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố.
29. 
NGUYỄN THỊ HỒNG
Phó Chủ tịch UBND TP
30. 
NGUYỄN PHƯỚC THẢO
Giám đốc Trung tâm Chống ngập nước TP
31. 
PHẠM HOÀNG HÀ
Giám đốc Sở Thương mại TP
32. 
HUỲNH VĂN NAM
Giám đốc Đài Truyền hình TP
33. 
TRẦN THẾ NGỌC
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP
34. 
NGUYỄN HOÀI HƯƠNG
Trưởng phòng Xúc tiến, Lễ và SK Sở VHTT
35. 
NGUYỄN HOÀNG NĂNG
GĐ Sở Thể dục Thể thao TP
36. 
NGUYỄN THỊ NHƠN
GĐ Kho bạc TP
37. 
HOÀNG ĐỨC LONG
Phó Chánh Thanh tra TP
38. 
NGUYỄN HOÀNG NHÂN
Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP
39. 
ĐỖ QUANG KHÁNH
Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP
40. 
NGUYỄN NGỌC HÒA
Tổng GĐ Sài Gòn - COOP
41. 
TRẦN DU LỊCH
Phó trưởng Đoàn Chuyên trách ĐBQH TP
42. 
LÊ TÔN THANH
Phó GĐ Sở Văn hóa-Thông tin
43. 
LÊ MẠNH HÀ
Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP

 

tin nổi bật tin nổi bật
  Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sức sống mạnh mẽ, tiên phong đổi mới, xây dựng và phát triển vì cả nước, cùng cả nước (29/9/2022)
  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới (28/9/2022)
  Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh (25/9/2022)
  Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Đại hội XIII của Đảng (21/9/2022)
  Chính phủ có nhiều tiền thì vẫn phải tiết kiệm! (18/9/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video