BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG

Dấu hiệu của thông tin sai trái, xấu độc, thù địch (8/6/2022 09:16)Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (10/5/2022 13:45)Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (26/5/2022 13:41)“Tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin"- một quan điểm sai trái, xuyên tạc ​ (1/6/2022 13:36)Trách nhiệm của đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (5/4/2022 13:31)

Các tin khác:
Xuyên tạc lịch sử- một trong những thủ đoạn phá hoại về tư tưởng của các thế lực thù địch hiện nay  (26/5/2022)
Nhận diện, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội đoàn các cấp  (30/3/2022)
Luận điệu suy diễn, xuyên tạc quan điểm của Việt Nam về xung đột Nga – Ukraine  (30/3/2022)
Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không” trong quan hệ quốc tế  (24/3/2022)
Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: Chủ động, kiên quyết, nghiêm minh hơn nữa  (24/3/2022)

Xem tin theo ngày

Ngày
tin nổi bật tin nổi bật
  Công đoàn Viên chức Thành phố với nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân (7/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố trao quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng và Trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn (30/5/2022)
  Góp thêm 2.000 sáng kiến vào “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” (29/5/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố tuyên dương gương điển hình công nhân lao động giỏi trên công trường xây dựng tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối tiên) (28/5/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố kiện toàn nhân sự tại các Công đoàn cơ sở Khu Công nghệ cao (26/5/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video