BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG

Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (23/4/2021 17:09)Nâng cao “sức đề kháng” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng (12/4/2021 09:03)Vạch trần chiêu trò đòi “dân chủ” vô nguyên tắc trong bầu cử (12/4/2021 09:01)Vạch trần chiêu trò đòi “dân chủ” vô nguyên tắc trong bầu cử (tiếp theo) (12/4/2021 09:00)Vạch trần chiêu trò đòi “dân chủ” vô nguyên tắc trong bầu cử (12/4/2021 08:49)

Các tin khác:
Bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người dân  (30/3/2021)
Phản bác luận điệu “Chính sách đối ngoại giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế tại Đại hội XIII của Đảng chỉ là lý thuyết, phi thực tế”  (30/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước  (30/3/2021)
Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước  (30/3/2021)
Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ an ninh tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay  (11/3/2021)

Xem tin theo ngày

Ngày
tin nổi bật tin nổi bật
  Hỗ trợ 8 tấn gạo góp phần động viên các lực lượng tuyến đầu và công chức, viên chức, người lao động TPHCM (27/8/2021)
  Công đoàn Sở Tư pháp TPHCM hỗ trợ gần 7.000 vật dụng y tế và sữa dinh dưỡng hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 nặng đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 16 (22/8/2021)
  Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng: Chăm lo công chức, viên chức, người lao động và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (7/8/2021)
  Công đoàn Viên chức TPHCM: Tiếp nhận 10 tấn thanh long hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch (6/8/2021)
  Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố đồng hành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (31/7/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video