danh mục văn kiện danh mục văn kiện


  

   


 
 
Lần 1 Lần 1
  Phát biểu của Bí thư Thành ủy (13/12/2014)
  Diễn văn khai mạc (13/12/2014)
  Báo cáo kiểm điểm (14/12/2014)
  Báo cáo chính trị (15/12/2014)
  Nghị quyết Đại hội (17/12/2014)
  Diễn văn bế mạc (18/12/2014)
Lần 2 Lần 2
  Phát biểu của Bí thư Thành ủy (5/1/2016)
  Diễn văn khai mạc (6/1/2016)
  Báo cáo kiểm điểm (6/1/2016)
  Báo cáo chính trị (6/1/2016)
  Nghị quyết Đại hội (6/1/2016)
Lần 3 Lần 3
  DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ III (NHIỆM KỲ 2020 - 2025) (20/1/2020)
tin nổi bật tin nổi bật
  Công trình thi đua sáng tạo năm 2019 tuyên dương cấp Khối của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (8/2/2020)
  Công trình thi đua sáng tạo năm 2019 tuyên dương cấp Khối của Đảng ủy Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố (8/2/2020)
  Công trình thi đua sáng tạo năm 2019 tuyên dương cấp Khối của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố (8/2/2020)
  Công trình thi đua sáng tạo năm 2019 tuyên dương cấp Khối của Đảng ủy Sở Công thương Thành phố (8/2/2020)
  Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 (7/2/2020)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video