Giới thiệu Giới thiệu
 

 


  

   


 
 
 
đoàn thanh niên đoàn thanh niên

  

1. Chức năng

- Hoạch định các chủ trương, kế hoạch chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố theo định hướng, chỉ đạo của Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố.

- Thực hiện các Nghị quyết của Đoàn cấp trên, Đảng ủy khối, các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ khối trong hệ thống tổ chức Đoàn.

- Tổ chức các hoạt động phục vụ hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chương trình hoạt động, công trình thanh niên của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân - Chính - Đảng thành phố Hồ Chí Minh, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn khối.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các mặt công tác, các nghị quyết, kế hoạch, chương trình, dự án của Đoàn ở các cơ sở Đoàn trực thuộc.

- Tham mưu với Đảng ủy khối trong việc phối hợp với các các cơ quan, đơn vị thực hiện các Nghị quyết, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến thanh niên.

- Thực hiện công tác cán bộ theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của Đảng ủy khối và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn theo chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn khối.

3. Email: doankhoi@tphcm.gov.vn

4. Điện thoại: (08)38.249.962

 
 

DANH SÁCH NHÂN SỰ CHUYÊN TRÁCH

TT

Họ tên

Chức danh

Email

1.    

Nguyễn Đăng Khoa

Bí thư

ndkhoa.doankhoi@tphcm.gov.vn

2.  

Đàm Thị Hải QuỳnhPhó Ban Tuyên giáodthquynh.doankhoi@tphcm.gov.vn

3.

Huỳnh Hoàng Nhân

Phó Chánh Văn phònghhnhan.doankhoi@tphcm.gov.vn

4.

 

  

 

tin nổi bật tin nổi bật
  Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sức sống mạnh mẽ, tiên phong đổi mới, xây dựng và phát triển vì cả nước, cùng cả nước (29/9/2022)
  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới (28/9/2022)
  Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh (25/9/2022)
  Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Đại hội XIII của Đảng (21/9/2022)
  Chính phủ có nhiều tiền thì vẫn phải tiết kiệm! (18/9/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video