đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống

Những nhận thức mới về giai cấp công nhân hiện nay (2/8/2021 05:59)Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những nội dung mới về xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ (30/7/2021 05:57)Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng (23/7/2021 05:52)Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng (21/7/2021 05:50)Phụ nữ Việt Nam khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (19/7/2021 05:47)

Các tin khác:
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  (20/6/2021)
Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ  (20/6/2021)
Những điểm mới trong mục tiêu phát triển đất nước  (20/6/2021)
Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về giáo dục và đào tạo  (19/6/2021)
Những điểm mới nổi bật trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về tăng cường sự tham gia của người dân vào chu trình chính sách công  (19/6/2021)

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin nổi bật Tin nổi bật
  Bí thư thành phố Hồ Chí Minh: Thành phố mời bà con ngoại tỉnh ở lại tiêm vaccine (1/8/2021)
  Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố đồng hành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (31/7/2021)
  Lãnh đạo Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố thăm và chúc mừng Công đoàn Viên chức Thành phố (28/7/2021)
  Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cơ hội và thách thức của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay (28/7/2021)
  Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn - độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (26/7/2021)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video