danh mục hoạt động danh mục hoạt động

 


  

   


 
 
Hoạt động các cơ sở đảng Hoạt động các cơ sở đảng
Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

 

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy, Ban Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tập trung tuyên truyền những thành tựu ấn tượng đạt được năm 2019, thông qua đó khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; sự chỉ đạo của Đảng, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ và sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thành phố về bối cảnh quốc tế, khu vực, thế và lực của đất nước để chủ động tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm đạt được các mục tiêu năm 2020 và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Tạo niềm tin, sự phấn khởi và khí thế mới cho Nhân dân Thành phố, khơi dậy sức mạnh, ý chí, niềm tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng.

Nội dung tuyên truyền tập trung những thành tựu ấn tượng đạt được năm 2019 của Thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế Thành phố đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng; các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao đạt nhiều kết quả nổi bật; Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh thực hiện đô thị thông minh; đẩy mạnh các giải pháp xây dựng văn minh đô thị và xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”...

Về nhiệm vụ, giải pháp công tác tuyên truyền năm 2020: Tiếp tục tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội. Công tác điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Chính phủ, của Đảng bộ Thành phố trong triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế - văn hóa - xã hội. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Đấu tranh chống tham nhũng; đấu tranh với tội phạm trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chính sách phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước, của Thành phố. Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương, đơn vị, kết hợp với việc giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Thành phố; phát hiện, biểu dương những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh.

Cùng với công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu cần chủ động nắm diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên các mặt đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội để kịp thời phản ánh, tham mưu giải quyết. Chú trọng giới thiệu những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong thi đua lao động sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng thông tin dự báo, phân tích diễn biến thị trường trong nước và thế giới; tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Thiên Linh

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Lễ Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (03/7/2007-03/7/2022) và khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo khu di tích Đảng ủy các Cơ quan Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam (3/7/2022)
  Gần 600 công chức, viên chức, công nhân lao động tham gia hội diễn văn nghệ với chủ đề “Tự hào tiếp bước” (30/6/2022)
  Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới” và “Tháng hành động vì môi trường” năm 2022 (27/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố với nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân (7/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố trao quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng và Trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn (30/5/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video