danh mục hoạt động danh mục hoạt động

 


  

   


 
 
Hoạt động Đảng bộ khối Hoạt động Đảng bộ khối
Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

 

 

Sáng 7/5/2021, Đảng ủy Khối Dân - Chính- Đảng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự tọa đàm có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng; đồng chí Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng và các đồng chí đại diện cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

 

Quang cảnh tọa đàm (Ảnh: Minh Tâm)

Đánh giá kết thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Khối trong giai đoạn 2016 – 2021, đồng chí Phạm Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối nhận định: Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng thành phố đã trở thành việc làm nề nếp, thường xuyên; tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Khối. Đồng thời, nhấn mạnh một số giải pháp, cách góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ khối như: Xây dựng và triển khai đồng bộ trong Đảng bộ khối bằng hình thức Sổ đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho đảng viên và Phiếu đăng ký làm theo dành cho quần chúng; Xác định và tổ chức thực hiện nội dung đột phá thông qua hình thức phát động đăng ký và tổ chức thực hiện công trình thi đua yêu nước, thi đua sáng tạo hàng năm gắn với các phong trào thi đua của thành phố; Đổi mới việc phát hiện, biểu dương những cá nhân điển hình thông qua việc phát động cuộc thi viết “Gương sáng làm theo lời Bác”; Hướng dẫn đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, cụ thể hóa một số tiêu chí nêu gương đối với cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, trưởng, phó phòng và tương đương trở lên; người đứng đầu các đoàn thể trong việc thực hiện Chỉ thị 05; Kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 44 tập thể và 23 cá nhân về thực hiện Chỉ thị 05 và các nội dung liên quan đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cấp ủy viên; 347 cuộc khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với khảo sát đánh giá chất lượng tổ chức đảng hàng năm...

Trong giai đoạn 2016 – 2021:

- Cấp ủy cơ sở và đoàn thể khối đã đăng ký và thực hiện 312 công trình công trình thi đua yêu nước, thi đua sáng tạo hàng năm gắn với các phong trào thi đua của thành phố, 32 công trình được khen thưởng cấp Khối và 28 công trình được khen thưởng cấp thành phố.

- Đảng ủy khối đã hoàn thành nội dung đột phá cấp khối là “Đảng ủy khối tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy khối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy khối đối với các tổ chức cơ sở đảng”[1], ngày 08 tháng 3 năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định 827-QĐ/TU về “Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố với các Ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng thành phố

- Đảng ủy Khối tuyên dương 364 tập thể, 548 cá nhân; giới thiệu Thành phố tuyên dương 24 tập thể, 50 cá nhân; cấp ủy cơ sở và đoàn thể Khối đã tuyên dương hơn 700 tập thể, 2.900 cá nhân.

 [1] Nội dung đột phá của Đảng ủy khối được xác định tại Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về kế hoạch toàn khóa về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Tại tọa đàm, cấp ủy cơ sở trao đổi để làm rõ thêm về phương thức, cách làm, giới thiệu những kinh nghiệm thực tiễn, cách làm hay, sáng tạo thông qua các ý kiến phát biểu và các tham luận như: Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại đảng bộ; Đưa nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ; Giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện cải cách hành chính tại đảng bộ; Nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên, đội ngũ văn nghệ sĩ; Giải pháp triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên theo Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư…

Đ/c Trần Thị Hà Vân, Đảng ủy viên, Trưởng khoa Xây dựng Đảng Học viện Cán bộ Thành phố tham gia thảo luận tại tọa đàm (Ảnh: Website Thành ủy)

Các đại biểu tham dự tọa đàm cũng tập trung thảo luận nội dung, giải pháp để nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp xây dựng và kiến tạo thành công thành phố Hồ Chí Minh thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh “nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên Bác”.  Các đại biểu tham dự tọa đàm cho rằng để xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh tiến độ thực hiện các đề án, dự án nhằm tạo dựng không gian văn hóa lành mạnh; tập trung đầu tư xây dựng các công trình tiêu biểu, mang tầm vóc khu vực, tương xứng với lịch sử, vai trò của một đô thị đặc biệt. Ngoài chú trọng đến không gian văn hóa vật thể thì cần tính toán đến phát triển mạnh mẽ hơn nữa văn hóa phi vật thể - đó là đạo đức, nếp sống, phong tục, phong cách của người dân thành phố Hồ Chí Minh để việc xây dựng văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ giới hạn thực hiện trong phạm vi hệ thống chính trị mà còn lan tỏa trên mọi địa bàn dân cư; xây dựng những giá trị nền tảng, cốt lõi gắn liền với quá trình phát triển chung của thành phố trở thành giá trị văn hóa chuẩn mực của mọi tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Thạch Kim Hiếu, Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Đảng bộ Học viện Cán bộ Thành phố có ý kiến: Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một sự phát triển với yêu cầu cao hơn và toàn diện hơn so với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay thể hiện trên các phương diện: phạm vi, thời gian, đối tượng, nội dung, tác động. Từ đó, đồng chí đề xuất 03 giải pháp trọng tâm: Mỗi đơn vị cơ sở, mỗi tổ chức cơ sở đảng phải thật sự là một không gian văn hóa Hồ Chí Minh thu nhỏ; Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải là một hình ảnh cụ thể nhất, minh chứng cho những giá trị văn hóa tốt đẹp của Hồ Chí Minh; Mỗi người đứng đầu là một tấm gương cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: Website Thành ủy)

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Hoài, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao những kết quả đạt được, những nét mới, cách làm sáng tạo trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Khối, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; thống nhất cao với các tham luận, ý kiến phát biểu phong phú, đa chiều về công tác lãnh đạo, về các mô hình, giải pháp, cách làm hiệu quả, về kiểm tra, giám sát... trong tọa đàm. Đồng chí đề nghị tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Đ/c Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận tại tọa đàm (Ảnh: Website Thành ủy)

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng yêu cầu cấp ủy cơ sở bên cạnh việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham mưu các chính sách, cơ chế, giải pháp, phương thức để kiến tạo thành công không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thì cần tập trung: Tiếp thục thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ của chi bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đừng đầu, đặc biệt là vai trò của đồng chí Bí thư cấp ủy; xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế sau kiểm điểm năm 2020, các kết luận thanh tra, kiểm tra; tùy theo chức năng nhiệm vụ chính trị của từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng để tích cực tham mưu thực hiện 03 chương trình trọng điểm và 01 chương trình phát triển thành phố, 02 chương trình trọng tâm của Đảng bộ Khối, tăng tỉ lệ người dân và doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; coi trọng và nâng cao văn hóa lãnh đạo và quản lý; xây dựng quy chế giao tiếp ứng xử khi thực thi công vụ, của cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phát triển toàn diện, có phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Các hoạt động phục vụ nhân dân, đội ngũ cán bộ công chức phải tự giác thực hành quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “việc gì có lợi do dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”; đề cao việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động công vụ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và hướng dẫn của Bộ Y tế, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hội nghị tọa đàm như: kiểm tra thân nhiệt đại biểu, trang bị nước rửa tay kháng khuẩn, đảm bảo giãn cách vị trí ngồi giữa các đại biểu, trang bị và yêu cầu tất cả đại biểu tham gia hội nghị đeo khẩu trang y tế….

                                                                                                                        Thi Lê


[1] Nội dung đột phá của Đảng ủy khối được xác định tại Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về kế hoạch toàn khóa về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Lễ Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (03/7/2007-03/7/2022) và khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo khu di tích Đảng ủy các Cơ quan Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam (3/7/2022)
  Gần 600 công chức, viên chức, công nhân lao động tham gia hội diễn văn nghệ với chủ đề “Tự hào tiếp bước” (30/6/2022)
  Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới” và “Tháng hành động vì môi trường” năm 2022 (27/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố với nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân (7/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố trao quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng và Trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn (30/5/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video