danh mục hoạt động danh mục hoạt động

 


  

   


 
 
Hoạt động Đảng bộ khối Hoạt động Đảng bộ khối
ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH “CÔNG DÂN THÀNH PHỐ”

 

 

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về xây dựng và hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam nói chung với giá trị đặc trưng riêng vốn có của thành phố mang tên Bác trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã phối hợp cùng Thành Đoàn TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thực hiện chương trình xây dựng hình ảnh "Công dân thành phố", góp phần hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Thành phố Hồ Chí Minh bằng loại hình văn hóa, văn nghệ.

 

Chương trình gồm có 10 clip ngắn và các sản phẩm Emotion graphics. Mỗi clip có độ dài từ 2 đến 3 phút với câu chuyện giới thiệu về các hành vi ứng xử văn hóa, đạo đức trong phạm vi gia đình, cộng đồng dân cư và xã hội cần được khuyến khích, nhân rộng nhằm xây dựng chuẩn mực văn hóa, đạo đức, nhân cách con người thành phố; phê phán những hành vi chưa tốt, cần điều chỉnh, lên án cái xấu, đẩy lùi tệ nạn.

 

Cấp ủy 77 cơ sở đảng và 03 đoàn thể Khối giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tại cơ quan, đơn vị các clip và bài viết tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn như: trình chiếu, trao đổi trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể…, các hội nghị do cơ quan, đơn vi tổ chức; đăng tải trên website, fanpage, màn hình led, màn hình tivi… tại các cơ quan, đơn vị. Khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên giới thiệu, đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội nhằm lan tỏa, chia sẻ rộng rãi nội dung và ý nghĩa của chương trình đến với mọi tầng lớp nhân dân.

 

Các đơn vị truy cập vào đường link sau, tải 10 clip ngắn trong chương trình để thực hiện công tác tuyên truyền: https://home.mycloud.com/public/e343eb2b-f069-48f5-b139-3d02a10e68e9/folders/3ykx6uoeogzsos5ig3pi2cqq

 

                    

                          Lệ Thi

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Công đoàn Viên chức Thành phố với nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân (7/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố trao quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng và Trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn (30/5/2022)
  Góp thêm 2.000 sáng kiến vào “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” (29/5/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố tuyên dương gương điển hình công nhân lao động giỏi trên công trường xây dựng tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối tiên) (28/5/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố kiện toàn nhân sự tại các Công đoàn cơ sở Khu Công nghệ cao (26/5/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video