danh mục hoạt động danh mục hoạt động

 


  

   


 
 
Hoạt động Đảng bộ khối Hoạt động Đảng bộ khối
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ III (2020 – 2025)

 

 

        Trong các ngày 24, 25 và 26/8/2020 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thành phố, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham dự của 298 đại biểu đến từ 70 tổ chức Đảng trực thuộc. Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

 

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng Thành phố trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đồng chí đề nghị Đảng bộ khối tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra với 6 nội dung trọng tâm, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Khối, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng đoàn kết, vững mạnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các hoạt động ngành, lãnh đạo thực hiện thắng lợi hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Thứ hai, phát huy lợi thế là Đảng bộ có trên 1/3 Thành ủy viên là đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Khối, trong đó, có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thành phố, các tổ chức Đảng, các ngành, lĩnh vực quan trọng, tìm ra cơ chế vận hành, tổ chức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, gắn kết trách nhiệm người đứng đầu với thực hiện nhiệm vụ đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và hệ thống chính trị.

Thứ ba, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chương trình phát triển của thành phố giai đoạn 2020 – 2025; mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần có giải pháp nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện chế độ công chức, công vụ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, hiệu quả công việc; xây dựng văn minh công sở, thực hiện công khai, minh bạch, tận tụy trong giải quyết công việc của tổ chức, doanh nghiệp và người dân, góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Thứ tư, tập trung thực hiện Nghị Quyết 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện các giải pháp có tính đột phá hơn nữa để nhận diện và phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Hiệu quả học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải được đo lường bằng sự chuyển biến tích cực về bản lĩnh chính trị; phong cách, lề lối làm việc.

Thứ năm, tăng cường lãnh đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ làm nhiệm vụ tham mưu chiến lược, cán bộ làm việc trong các cơ quan, bộ phận tham mưu, giúp việc.

Thứ sáu, đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, cần tăng cường tính chủ động của các cấp ủy cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Giải quyết khẩn trương và hiệu quả các thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố gồm 29 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI gồm 50 đại biểu chính thức và 7 đại biểu dự khuyết. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố gồm 09 đồng chí, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố gồm 07 đồng chí, do đồng chí Ngô Thúy Ngọc làm Chủ nhiệm.

         

Ban chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố

Khóa III ra mắt Đại hội

 

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI

ra mắt Đại hội

 

Ủy ban Kiểm tra  Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố

nhiệm kỳ 2020 - 2025, ra mắt Đại hội

 

Tại Đại hội, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và 09 chỉ tiêu chủ yếu. Đồng thời xác định 02 chương trình trọng tâm là nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng ủy khối và các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, trách nhiệm nêu gương của tổ chức đảng và đảng viên.

                                                                      Thùy Dương

 

* Bài viết về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được đăng trên các báo

http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/dang-bo-khoi-dan-chinh-dang-gop-phan-quan-trong-vao-thuc-hien-nhiem-vu-chinh-tri-cua-tp-562233.html

http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/dong-chi-vo-ngoc-quoc-thuan-tai-dac-cu-bi-thu-dang-uy-khoi-dan-chinh-dang-tp-ho-chi-minh-562304.html

https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/dong-chi-vo-ngoc-quoc-thuan-tai-dac-cu-bi-thu-dang-uy-khoi-dan-%E2%80%93-chinh-%E2%80%93-dang-tphcm-nhiem-ky-2020-%E2%80%93-1491868855

https://plo.vn/thoi-su/nang-cao-dao-duc-cong-vu-phuc-vu-dan-934278.html

https://plo.vn/thoi-su/ket-qua-bau-cu-tai-dai-hoi-dang-bo-khoi-danchinhdang-tphcm-934417.html

https://nld.com.vn/chinh-tri/ong-vo-ngoc-quoc-thuan-tai-dac-cu-bi-thu-dang-uy-khoi-dan-chinh-dang-tp-hcm-20200826111959153.htm

https://tuoitre.vn/dang-bo-khoi-dan-chinh-dang-tp-hcm-day-manh-cai-cach-hanh-chinh-nang-cao-dao-duc-cong-vu-20200825122626529.htm

https://tuoitre.vn/ong-vo-ngoc-quoc-thuan-tai-dac-cu-bi-thu-dang-uy-khoi-dan-chinh-dang-tp-hcm-20200826152036642.htm

https://voh.com.vn/xay-dung-dang/dang-uy-khoi-dan-chinh-dang-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-ii-375401.html

https://voh.com.vn/xay-dung-dang/ong-vo-ngoc-quoc-thuan-tai-dac-cu-chuc-vu-bi-thu-dang-uy-khoi-dan-chinh-dang-tphcm-375519.html

https://voh.com.vn/xay-dung-dang/xay-dung-to-chuc-co-so-dang-doan-ket-vung-manh-375425.html

https://www.sggp.org.vn/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-khoi-dan-chinh-dang-tphcm-lan-thu-iii-them-nhieu-giai-phap-ve-xay-dung-dang-681435.html

https://www.sggp.org.vn/dang-huong-chu-tich-ho-chi-minh-truoc-phien-khai-mac-dai-hoi-dang-bo-khoi-dan-chinh-dang-681466.html

https://www.sggp.org.vn/dang-bo-khoi-dan-chinh-dang-dong-gop-quan-trong-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-chinh-tri-cua-dang-bo-tphcm-681474.html

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Lễ Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (03/7/2007-03/7/2022) và khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo khu di tích Đảng ủy các Cơ quan Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam (3/7/2022)
  Gần 600 công chức, viên chức, công nhân lao động tham gia hội diễn văn nghệ với chủ đề “Tự hào tiếp bước” (30/6/2022)
  Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới” và “Tháng hành động vì môi trường” năm 2022 (27/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố với nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân (7/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố trao quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng và Trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn (30/5/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video