danh mục hoạt động danh mục hoạt động

 


  

   


 
 
Hoạt động Đảng bộ khối Hoạt động Đảng bộ khối
Kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm tại Kỳ họp lần thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố

  

      Trong thời gian qua, qua nắm thông tin phản ánh về trường hợp đảng viên Quách Duy - sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Tin học - Công báo; chuyên viên phòng Hành chính - Tổ chức, công tác biệt phái tại Trang Thông tin điện tử Thành phố thuộc Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có những vấn đề liên quan đến an ninh mạng và những bí mật Nhà nước; có các bài viết, bài chia sẻ trên các trang Facebook cá nhân hô hào chống tham nhũng, chống phản động, bình luận mang tính xuyên tạc, vu khống, hạ thấp uy tín đối với các đồng chí Lãnh đạo Thành phố và Trung ương. Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đã tiến hành kiểm tra đảng viên Quách Duy khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kết quả kiểm tra, đã tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

   Ngày 17 tháng 7 năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố đã họp kỳ họp lần thứ 28, qua đó kết luận đảng viên Quách Duy đã thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái tư tưởng chính trị rất nghiêm trọng, cụ thể:

- Thông qua trang Facebook cá nhân, đã cố ý viết bài và đăng tải các thông tin, bài viết tổng hợp từ Internet và mạng xã hội có nội dung không đúng bản chất vụ việc, nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số cá nhân có liên quan. Cố ý đưa lên mạng xã hội các bài viết dưới hình thức báo cáo - kiến nghị nhưng mang nội dung tố cáo, phản ánh kính gửi nhiều cấp, trong đó có cộng đồng mạng xã hội Facebook không phải là nơi có thẩm quyền giải quyết, để nhiều đối tượng tham gia bình luận, nói xấu, xuyên tạc, làm hiểu sai lệch bản chất của vụ việc, tạo cách nhìn và thái độ tiêu cực đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, đã vi phạm Điểm c, Khoản 3, Điều 7 và Điểm e, Khoản 2, Điều 10, Quy định 102-QĐ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và vi phạm Khoản 5, Điều 5 Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

- Dù đã được các tổ chức đảng và cơ quan quản lý có thẩm quyền nhắc nhở, giáo dục nhiều lần nhưng đảng viên Quách Duy không tiếp thu và không chấp hành các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Đảng ủy và Chi bộ, đăng lên trang Facebook cá nhân nhiều bài viết có nội dung thể hiện thái độ thách thức, xem thường tổ chức đảng, tạo dư luận, gây tác động xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Trong quá trình triển khai công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thực hiện kiểm điểm, đảng viên Quách Duy có phát ngôn thiếu tôn trọng đoàn kiểm tra, đăng lên trang Facebook cá nhân các bài viết, thông tin nội dung buổi làm việc của đoàn kiểm tra không đúng sự thật, không tự giác nhìn nhận các khuyết điểm, không tiếp thu các ý kiến đóng góp của đảng viên và các tổ chức đảng, đã vi phạm Điểm a, Điểm b, Khoản 2, Điều 4; Điểm h, Khoản 2, Điều 8 và Điểm đ, Khoản 3, Điều 10 Quy định 102-QĐ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

​     Với những hành vi sai phạm nêu trên, đảng viên Quách Duy đã vi phạm rất nghiêm trọng Quy định 102-QĐ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngănchặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

    Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên Quách Duy bằng hình thức khai trừ và đề nghị Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức xem xét, xử lý kỷ luật về chính quyền đối với công chức Quách Duy theo quy định.

​ 

ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem bài viết theo chủ đề Xem bài viết theo chủ đề
  Lễ Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (03/7/2007-03/7/2022) và khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo khu di tích Đảng ủy các Cơ quan Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam (3/7/2022)
  Gần 600 công chức, viên chức, công nhân lao động tham gia hội diễn văn nghệ với chủ đề “Tự hào tiếp bước” (30/6/2022)
  Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới” và “Tháng hành động vì môi trường” năm 2022 (27/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố với nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân (7/6/2022)
  Công đoàn Viên chức Thành phố trao quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng và Trao quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn (30/5/2022)
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video