Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng: Tuyên dương 13 điển hình “Dân vận khéo” năm 2016 (19/10/2016)
  Tuyên dương cán bộ đoàn thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ đoàn (17/10/2016)
  Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng: Tổ chức lễ kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống ngành dân vận (17/10/2016)
  Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy: Họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng (15/10/2016)
  Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy: Họp mặt kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2016) (15/10/2016)
  Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt giải nhất hội thi cải cách hành chính năm 2016 (15/10/2016)
  Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường: Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2016 (14/10/2016)
  Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tuyên dương “Dân vận khéo” năm 2016 (14/10/2016)
  Đảng bộ cơ quan Liên đoàn lao động thành phố: Tuyên dương 9 điển hình “Dân vận khéo” năm 2016 (14/10/2016)
  Phát huy vai trò của đoàn tham gia cải cách hành chính (12/10/2016)

Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Đề cương tuyên truyền 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (5/10/2016)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng (30/9/2016)
  Một số điểm mới trong Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng (30/9/2016)
  Suy nghĩ về công tác dân vận và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức (30/9/2016)
  Chi bộ Quỹ Phát triển nhà ở: Một số giải pháp biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (5/9/2016)
đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thực hiện mười trọng tâm công tác xây dựng Đảng hiện nay (23/5/2016)

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về công tác xây dựng Đảng khẳng định: Đảng ta đã kiên trì, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạt được những kết quả quan trọng.

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Khai mạc hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” của các đoàn thể khối Dân – Chính – Đảng (21/5/2016)
  Các đoàn thể Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (19/5/2016)
  Các đoàn thể cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (12/5/2016)
Hoạt động Hoạt động
Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt giải nhất hội thi cải cách hành chính năm 2016 (15/10/2016)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố: Tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2016 (12/10/2016)
  Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng: Tổ chức lễ kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống ngành dân vận (17/10/2016)
  Phát huy vai trò của đoàn tham gia cải cách hành chính (12/10/2016)
  Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tuyên dương “Dân vận khéo” năm 2016 (14/10/2016)
  Chi bộ Hội Nông dân: Tuyên dương “Dân vận khéo” năm 2016 (12/10/2016)
  Đảng bộ cơ quan Liên đoàn lao động thành phố: Tuyên dương 9 điển hình “Dân vận khéo” năm 2016 (14/10/2016)
  Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng: Tuyên dương 13 điển hình “Dân vận khéo” năm 2016 (19/10/2016)
thực hiện nghị quyết trung ương 4 thực hiện nghị quyết trung ương 4
Nhận diện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên (15/9/2015)

“Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” là khái niệm chỉ những hiện tượng, biểu hiện tiêu cực, không bình thường đã và đang diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Hiện tượng này có thể làm lung lay vị trí cầm quyền của Đảng, đe dọa đến sự tồn vong chế độ

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Nâng cao năng lực thực hành dân chủ của cán bộ, đảng viên (6/9/2015)
  Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đảng viên ở chi bộ trong giai đoạn hiện nay (25/8/2015)
  Phòng chống suy thoái đạo đức trong cán bộ, đảng viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh (14/8/2015)
  Học tập và làm theo Bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh (18/3/2015)


  


 

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video

liên kết liên kết
lượt truy cập lượt truy cập
01633795