Tin nổi bật Tin nổi bật
  Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố lần III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (8/1/2018)
  Hội chữ thập đỏ năm 2018: Vì mọi người, ở mọi nơi (7/1/2018)
  Các đoàn thể khối tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” (5/1/2018)
  Hội nghị cán bộ - công chức Ban Dân vận Thành ủy năm 2018 (29/12/2017)
  Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) sinh hoạt chuyên đề: “Tiếp bước người đi trước” (28/12/2017)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Thăm, tặng quà cho học sinh Trường chuyên biệt Cần Thạnh (28/11/2017)
  Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo năng động và kiến tạo” (27/11/2017)
  Thành phố Hồ Chí Minh: Tiềm năng mời gọi đầu tư sau thành công của Năm APEC 2017 (20/11/2017)
  Mười năm tôn vinh điển hình - lan tỏa những hành động đẹp (20/11/2017)

Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Tinh gọn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị (3/1/2018)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị là mục đích trực tiếp của đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta. Đây cũng là nội dung chủ yếu của đổi mới chính trị để thực hiện sự đồng bộ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, bảo đảm cho chính trị đóng được vai trò vừa định hướng, vừa thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đồng thời tạo lập ổn định chính trị - xã hội tích cực, củng cố đoàn kết và đồng thuận xã hội làm cho đất nước phát triển hài hòa, bền vững.

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (2/1/2018)
  Nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người tuyên truyền và cách tuyên truyền (18/12/2017)
  Từ Cách mạng Tháng Mười Nga đến Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam - Bài học về chuẩn bị lực lượng và chớp thời cơ lịch sử (6/10/2017)
  Cách mạng Tháng Mười: Ý nghĩa lịch sử với Nga và Việt Nam (3/10/2017)
đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thực hiện mười trọng tâm công tác xây dựng Đảng hiện nay (23/5/2016)

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về công tác xây dựng Đảng khẳng định: Đảng ta đã kiên trì, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạt được những kết quả quan trọng.

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Khai mạc hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” của các đoàn thể khối Dân – Chính – Đảng (21/5/2016)
  Các đoàn thể Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (19/5/2016)
  Các đoàn thể cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (12/5/2016)
Hoạt động Hoạt động
Hội chữ thập đỏ năm 2018: Vì mọi người, ở mọi nơi (7/1/2018)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Các đoàn thể khối tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” (5/1/2018)
  Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố lần III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (8/1/2018)
  Hội nghị cán bộ - công chức Ban Dân vận Thành ủy năm 2018 (29/12/2017)
  Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) sinh hoạt chuyên đề: “Tiếp bước người đi trước” (28/12/2017)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Thăm, tặng quà cho học sinh Trường chuyên biệt Cần Thạnh (28/11/2017)
  Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo năng động và kiến tạo” (27/11/2017)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng: Tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi mưa lũ (1/11/2017)
thực hiện nghị quyết trung ương 4 thực hiện nghị quyết trung ương 4
Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (2/12/2016)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Nhận diện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên (15/9/2015)
  Nâng cao năng lực thực hành dân chủ của cán bộ, đảng viên (6/9/2015)
  Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đảng viên ở chi bộ trong giai đoạn hiện nay (25/8/2015)
  Phòng chống suy thoái đạo đức trong cán bộ, đảng viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh (14/8/2015)
  Học tập và làm theo Bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh (18/3/2015)


  


 
Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video

liên kết liên kết
lượt truy cập lượt truy cập
03628334