Tin nổi bật Tin nổi bật
  Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm việc với Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (22/8/2016)
  Lễ ra mắt giải thưởng “Công chức, Viên chức tận tụy phục vụ nhân dân” (22/8/2016)
  Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố: Tổ chức chiếu phim tư liệu “Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời” (20/8/2016)
  Đảng bộ Kho bạc Nhà nước: học tập, quán triệt Nghị quyết XII và sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 (19/8/2016)
  Chi bộ Hội Nông dân thành phố: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (18/8/2016)
  Chi bộ Quỹ phát triển nhà ở: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết XII của Đảng (18/8/2016)
  Đảng ủy Cục Thuế: Ngăn chặn suy thoái đạo đức trong công vụ (12/8/2016)
  Công đoàn Hội Nông dân thành phố: Tổ chức trao học bổng cho học sinh giỏi (12/8/2016)
  Tuổi trẻ Khối Dân - Chính - Đảng: Chung tay xây dựng Nông thôn mới (12/8/2016)
  Đảng bộ Sở Tài chính: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (12/8/2016)

Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Niềm tự hào của dân tộc Việt Nam (25/8/2016)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Công tác tuyên giáo của Đảng – những câu chuyện bổ ích (21/7/2016)
  Nghĩ về vai trò của hệ thống tuyên giáo, báo chí trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin hiện nay (7/7/2016)
  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÍNH NHÂN VĂN TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT ĐẢNG (29/6/2016)
  Bác dạy bài học tuyên truyền (27/6/2016)
đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thực hiện mười trọng tâm công tác xây dựng Đảng hiện nay (23/5/2016)

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về công tác xây dựng Đảng khẳng định: Đảng ta đã kiên trì, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạt được những kết quả quan trọng.

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Khai mạc hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” của các đoàn thể khối Dân – Chính – Đảng (21/5/2016)
  Các đoàn thể Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (19/5/2016)
  Các đoàn thể cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (12/5/2016)
Hoạt động Hoạt động
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm việc với Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (22/8/2016)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Lễ ra mắt giải thưởng “Công chức, Viên chức tận tụy phục vụ nhân dân” (22/8/2016)
  Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố: Tổ chức chiếu phim tư liệu “Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời” (20/8/2016)
  Chi bộ Hội Nông dân thành phố: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (18/8/2016)
  Chi bộ Quỹ phát triển nhà ở: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết XII của Đảng (18/8/2016)
  Đảng bộ Kho bạc Nhà nước: học tập, quán triệt Nghị quyết XII và sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 (19/8/2016)
  Chi đoàn cơ quan Đảng ủy khối: Tổ chức chiến dịch Kỳ nghỉ hồng tại Tiền Giang (8/8/2016)
  Đảng ủy Cục Thuế: Ngăn chặn suy thoái đạo đức trong công vụ (12/8/2016)
thực hiện nghị quyết trung ương 4 thực hiện nghị quyết trung ương 4
Nhận diện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên (15/9/2015)

“Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” là khái niệm chỉ những hiện tượng, biểu hiện tiêu cực, không bình thường đã và đang diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Hiện tượng này có thể làm lung lay vị trí cầm quyền của Đảng, đe dọa đến sự tồn vong chế độ

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Nâng cao năng lực thực hành dân chủ của cán bộ, đảng viên (6/9/2015)
  Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đảng viên ở chi bộ trong giai đoạn hiện nay (25/8/2015)
  Phòng chống suy thoái đạo đức trong cán bộ, đảng viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh (14/8/2015)
  Học tập và làm theo Bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh (18/3/2015)


  


 

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video

liên kết liên kết
lượt truy cập lượt truy cập
01411918