Tin nổi bật Tin nổi bật
  Hội Cựu chiến binh cơ quan Đảng ủy Khối: Tổng kết hoạt động năm 2016 (17/2/2017)
  Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố: Tổng kết hoạt động năm 2016 (7/2/2017)
  Đảng ủy Liên Đoàn Lao động Thành phố: Kết nạp đảng viên mới (5/2/2017)
  Đảng bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố: Đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội (5/2/2017)
  Đảng ủy Sở Du lịch tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng (5/2/2017)
  Đảng bộ Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố: Mỗi đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ (5/2/2017)
  Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 (4/2/2017)
  Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016 (25/1/2017)
  Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân: Tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (24/1/2017)
  Tặng quà tết cho công nhân không về quê ăn tết tại khu nhà lưu trú công nhân Linh Trung (24/1/2017)

Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đồng hành cùng doanh nghiệp là nhu cầu và trách nhiệm (7/2/2017)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (2/12/2016)
  Vĩnh biệt Bác Hà Văn Lâu - Nhà Quân sự, nhà Ngoại giao đáng kính! (8/12/2016)
  Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nông nghiệp (28/11/2016)
  Cách mạng Tháng Mười Nga với cuộc đấu tranh giành và giữ vững nền độc lập dân tộc ở Việt Nam (31/10/2016)
đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thực hiện mười trọng tâm công tác xây dựng Đảng hiện nay (23/5/2016)

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về công tác xây dựng Đảng khẳng định: Đảng ta đã kiên trì, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạt được những kết quả quan trọng.

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Khai mạc hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” của các đoàn thể khối Dân – Chính – Đảng (21/5/2016)
  Các đoàn thể Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (19/5/2016)
  Các đoàn thể cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (12/5/2016)
Hoạt động Hoạt động
Hội Cựu chiến binh cơ quan Đảng ủy Khối: Tổng kết hoạt động năm 2016 (17/2/2017)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Đảng ủy Liên Đoàn Lao động Thành phố: Kết nạp đảng viên mới (5/2/2017)
  Đảng bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố: Đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội (5/2/2017)
  Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố: Tổng kết hoạt động năm 2016 (7/2/2017)
  Đảng ủy Sở Du lịch tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng (5/2/2017)
  Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 (4/2/2017)
  Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016 (25/1/2017)
  Đảng bộ Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố: Mỗi đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ (5/2/2017)
thực hiện nghị quyết trung ương 4 thực hiện nghị quyết trung ương 4
Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (2/12/2016)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Nhận diện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên (15/9/2015)
  Nâng cao năng lực thực hành dân chủ của cán bộ, đảng viên (6/9/2015)
  Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đảng viên ở chi bộ trong giai đoạn hiện nay (25/8/2015)
  Phòng chống suy thoái đạo đức trong cán bộ, đảng viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh (14/8/2015)
  Học tập và làm theo Bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh (18/3/2015)


  


 

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video

liên kết liên kết
lượt truy cập lượt truy cập
02131485