Tin nổi bật Tin nổi bật
  Đảng bộ Liên đoàn Lao động Thành phố: Đại hội Chi bộ Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2020 (19/5/2017)
  Đảng bộ Ban Dân vận Thành ủy: Đại hội Chi bộ 1 lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2019 (18/5/2017)
  Đảng bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố: Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; giới thiệu 02 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (17/5/2017)
  Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân Thành phố: Tổ chức Lễ kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (17/5/2017)
  Các đoàn thể Khối Dân - Chính - Đảng: Học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 (11/5/2017)
  Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố: Triển khai học tập chuyên đề năm 2017, giới thiệu 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11/5/2017)
  Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố: Đại hội điểm Chi bộ Phòng Kế hoạch – Tài chính (11/5/2017)
  Thành lập Chi bộ Phân hiệu Trường nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (10/5/2017)
  Chi bộ quỹ phát triển nhà ở: Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 và giới thiệu 2 tác phẩm của Bác (7/5/2017)
  Đoàn khối Dân - Chính - Đảng: Tổng kết Tháng thanh niên năm 2017 (5/5/2017)

Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Lênin với nguyên tắc tập trung dân chủ (25/4/2017)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Suy ngẫm về thực hành tính nêu gương của đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (30/3/2017)
  Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động và phát huy nguồn lực kiều bào (30/3/2017)
  “Đường Kách mệnh”: Một tác phẩm lý luận vô giá (2/3/2017)
  Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đồng hành cùng doanh nghiệp là nhu cầu và trách nhiệm (7/2/2017)
đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thực hiện mười trọng tâm công tác xây dựng Đảng hiện nay (23/5/2016)

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về công tác xây dựng Đảng khẳng định: Đảng ta đã kiên trì, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạt được những kết quả quan trọng.

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Khai mạc hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” của các đoàn thể khối Dân – Chính – Đảng (21/5/2016)
  Các đoàn thể Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (19/5/2016)
  Các đoàn thể cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (12/5/2016)
Hoạt động Hoạt động
Đảng bộ Liên đoàn Lao động Thành phố: Đại hội Chi bộ Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2020 (19/5/2017)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Đảng bộ Ban Dân vận Thành ủy: Đại hội Chi bộ 1 lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2019 (18/5/2017)
  Đảng bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố: Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; giới thiệu 02 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (17/5/2017)
  Các đoàn thể Khối Dân - Chính - Đảng: Học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 (11/5/2017)
  Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân Thành phố: Tổ chức Lễ kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (17/5/2017)
  Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố: Triển khai học tập chuyên đề năm 2017, giới thiệu 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11/5/2017)
  Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố: Đại hội điểm Chi bộ Phòng Kế hoạch – Tài chính (11/5/2017)
  Thành lập Chi bộ Phân hiệu Trường nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (10/5/2017)
thực hiện nghị quyết trung ương 4 thực hiện nghị quyết trung ương 4
Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (2/12/2016)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Nhận diện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên (15/9/2015)
  Nâng cao năng lực thực hành dân chủ của cán bộ, đảng viên (6/9/2015)
  Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đảng viên ở chi bộ trong giai đoạn hiện nay (25/8/2015)
  Phòng chống suy thoái đạo đức trong cán bộ, đảng viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh (14/8/2015)
  Học tập và làm theo Bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh (18/3/2015)


  


 

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video

liên kết liên kết
lượt truy cập lượt truy cập
02552395