Tin nổi bật Tin nổi bật
  Các tổ chức đảng, các cơ quan khối Dân - Chính Đảng: Viếng tang đồng chí Fidel Castro (30/11/2016)
  Giải bóng đá giao lưu Khối thi đua 1 Liên đoàn Lao động Thành phố (29/11/2016)
  Tuyên dương 12 gương thanh niên bảo vệ pháp luật (29/11/2016)
  Ra mắt Câu lạc bộ hỗ trợ Pháp lý Doanh nghiệp Thành phố (28/11/2016)
  Tập huấn công công tác tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 (27/11/2016)
  Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (25/11/2016)
  Đảng bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Kết nạp đảng viên mới (22/11/2016)
  Tổ chức lớp 6 Bài Lý luận chính trị cho đoàn viên mới lần 2 – năm 2016 (22/11/2016)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng: Tự hào lớp đoàn viên 85 năm (22/11/2016)
  Chi bộ Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố: Kết nạp đảng viên mới (8/11/2016)

Thông tin lý luận Thông tin lý luận
Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nông nghiệp (28/11/2016)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Cách mạng Tháng Mười Nga với cuộc đấu tranh giành và giữ vững nền độc lập dân tộc ở Việt Nam (31/10/2016)
  Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục (27/10/2016)
  Những nội dung mới trong Hướng dẫn số 01 "Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng" (27/10/2016)
  Đề cương tuyên truyền 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (5/10/2016)
đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thực hiện mười trọng tâm công tác xây dựng Đảng hiện nay (23/5/2016)

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về công tác xây dựng Đảng khẳng định: Đảng ta đã kiên trì, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạt được những kết quả quan trọng.

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Khai mạc hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” của các đoàn thể khối Dân – Chính – Đảng (21/5/2016)
  Các đoàn thể Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (19/5/2016)
  Các đoàn thể cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức hội thi “Đảng là cuộc sống của tôi” (12/5/2016)
Hoạt động Hoạt động
Các tổ chức đảng, các cơ quan khối Dân - Chính Đảng: Viếng tang đồng chí Fidel Castro (30/11/2016)

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (25/11/2016)
  Giải bóng đá giao lưu Khối thi đua 1 Liên đoàn Lao động Thành phố (29/11/2016)
  Tập huấn công công tác tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 (27/11/2016)
  Tổ chức lớp 6 Bài Lý luận chính trị cho đoàn viên mới lần 2 – năm 2016 (22/11/2016)
  Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng: Tự hào lớp đoàn viên 85 năm (22/11/2016)
  Tuyên dương 12 gương thanh niên bảo vệ pháp luật (29/11/2016)
  Đảng bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Kết nạp đảng viên mới (22/11/2016)
thực hiện nghị quyết trung ương 4 thực hiện nghị quyết trung ương 4
Nhận diện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên (15/9/2015)

“Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” là khái niệm chỉ những hiện tượng, biểu hiện tiêu cực, không bình thường đã và đang diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Hiện tượng này có thể làm lung lay vị trí cầm quyền của Đảng, đe dọa đến sự tồn vong chế độ

>> Xem thêm
Các tin khác:
  Nâng cao năng lực thực hành dân chủ của cán bộ, đảng viên (6/9/2015)
  Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đảng viên ở chi bộ trong giai đoạn hiện nay (25/8/2015)
  Phòng chống suy thoái đạo đức trong cán bộ, đảng viên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh (14/8/2015)
  Học tập và làm theo Bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh (18/3/2015)


  


 

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Video Video

liên kết liên kết
lượt truy cập lượt truy cập
01788498